Vánoční minikopaná 2018


Vánoční minikopaná 2018 - výsledky

 

Naše škola byla oceněna za mezinárodní spolupráci

Na základě kritérii stanovených Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning v Bruselu získala dne 22. 10. 2018 ZŠ Hornická v Hlučíně Evropský certifikát kvality (European Quality Label) za mezinárodní projekt „My Friend Land is for YOU“ jako spolupracující škola se školami z Moldávie, Rumunska, Gruzie a Ukrajiny. Projekt byl realizován přes platformu eTwinning (www.etwinning.net) programu ERASMUS+, která podporuje on-line spolupráci škol a učitelů na dálku za pomoci digitálních technologií.

Projekt „My Friend Land is for YOU“ byl založen na představování svého města a školy postavičkou postavenou z lega a na navazování vzájemné spolupráce žáků různých zemí přes jednoduché aktivity, kterých cílem byla především vzájemná spolupráce mezi žáky partnerských zemí. Žáci tak měli možnost kromě praktického využití svých znalostí anglického jazyka jako komunikačního jazyka mezi partnery, vytvářet informační materiály pomocí digitálních technologii, které se v závěrečné aktivitě propojily i se zručnosti manuální. (viz. https://padlet.com/barbara_glacova/ljaty5gmks0k)

 

 

Kosočtverec 2018 / 2019

I v letošním školním roce bude kabinet matematiky při ZŠ Hlučín, Hornická pořádat 31. ročník korespondenční soutěž z matematiky KOSOČTVEREC pro žáky 4. a 5. tříd pro okrsek Hlučín. V minulém školním roce se do soutěže přihlásilo 82 žáků z 10 škol.

Děkujeme Vám za spolupráci

Kabinet matematiky při ZŠ Hlučín, Hornická


2. soutěžní kolo

Zadání 2. kola

Výsledky 1. kola

 

1. soutěžní kolo

Pravidla soutěže a zadání 1. kola

 

Úspěch ve výtvarné soutěži "Namaluj svůj svět"

Na konci minulého školního roku jsme se zapojili do výtvarné soutěže pořádané MAS Hlučínsko z.s. s názvem NAMALUJ SVŮJ SVĚT. 1. 9. 2018 proběhlo na Hlučínském jezeře vyhlášení vítězů. Přestože se této soutěže zúčastnilo mnoho škol z Opavska a Hlučínska, v kategorii žáků ZŠ 2. stupně se naši žáci umístili na 1. a 2. místě. Filip Stařinský z 8.A obdržel 1. místo a Karolína Ulrychová ze 7.A získala 2. místo. Gratulujeme.

 

Beseda o Ghaně v anglickém jazyce

Dne 15. 11. 2018 se konala na naší škole beseda o Ghaně, která probíhala v anglickém jazyce. Žáci si mnohli při této příležitosti procvičit jak poslech v angličtině, tak i své konverzační schopnosti.
Více informací a fotografií najdete na našem školním webu v části Škola → Akce školy pod názvem Beseda o Ghaně v anglickém jazyce

 

Informace k přestupu žáka do 6. ročníku


Vážení rodiče,
pokud již nyní máte zájem o přestup Vašeho dítěte od školního roku 2019/2020 k nám do 6. všeobecné třídy, případně do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (RVMP) vyplňte, prosím, potřebné formuláře uvedené v příloze. Vámi podepsané je zašlete nebo přineste osobně do školy.
Přihlášku do RVMP zašlete nejpozději do 23. 4. 2019 a žádost o přestup do 30. 6. 2019.

Mgr. Martin Franek, ředitel školy

 

Žádost o přestup žáka - docx

Žádost o přestup žáka - pdf

Přihláška RVMP - docx

Přihláška RVMP - pdf

 
Všechna práva vyhrazena     2013 © AK