GDPR - Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Sportovní den

 

 

Den dětí na ZŠ Hornická

Oslava Dne dětí na ZŠ Hornická proběhla v pátek 1. 6. 2018 odpoledne. Pro děti bylo připraveno mnoho atrakcí a her – dva obří skákací hrady, trampolína, kolo štěstí, střelba z luku, ukázka výcviků psů, ohňová show, malování na obličej, policejní vůz atd. K dispozici bylo výborné občerstvení a pití.

Fotografie a další informace najdete na našem školním webu v části Škola → Akce školy pod názvem Den dětí na ZŠ Hornická.

 

Výsledky přijímacích zkoušek do RVMP
ze dne 26. 4. 2018

 

Výsledky přijímacích zkoušek do RVMP            Výsledky přijímacích zkoušek do RVMP

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Přijetí k základnímu vzdělávání

 

O Z N Á M E N Í

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, město Hlučín zveřejní návrhy střednědobých výhledů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, schválené střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací a schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední desce, kde jsou materiály zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby:

INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA HLUČÍNA:

http://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/organizace-ve-meste/rozpocty-a-vyhledy-rozpoctu-po.html

 

SEKCE:
„MĚSTO HLUČÍN A DSO“
„Organizace ve městě“
„Rozpočty a výhledy rozpočtů přísp. org.“

 

Přestup žáka na ZŠ Hornická 7

Vážení rodiče,
pokud máte zájem o přestup Vašeho dítěte k nám do 6. běžné třídy, případně do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (RVMP), najdete v příloze tohoto sdělení potřebné formuláře. Ty, prosím, vyplňte a podepsané zašlete nebo doneste do školy.

Žádost o přestup můžete zaslat do 30. 6. 2018 a přihlášku do RVMP pak nejpozději 24. 4. 2018.

Mgr. Martin Franek, ředitel školy

 

 

Uvolnění dítěte z vyučování na více jak 1 den

V případě uvolnění dítěte z vyučování na více jak 1 den je potřeba předat řediteli školy zákonnými zástupci podepsanou písemnou žádost (formulář je na webu školy). Ředitel školy odpoví písemně pouze v případě zamítavého stanoviska.

Ředitel školy

 
Všechna práva vyhrazena     2013 © AK