Bakaláři

Vážení rodiče žáků 2. stupně,
upozorňujeme Vás, že od 1. září 2015 nahrazuje elektronický systém školní agendy – Bakaláři zápis klasifikace a všechna sdělení, která jste dostávali prostřednictvím papírových žákovských knížek. Ty budou využívány pouze pro omluvenky a potvrzení výběru peněz.

Bakaláři je software pro školní administrativu, který obsahuje informace například o klasifikaci žáků, absenci žáků ve vyučování, rozvrhu hodin, situacích, které nastaly ve škole v daném dni, v konkrétním předmětu atd.

Přes tento program je také možno komunikovat s třídním učitelem, nebo s učiteli, které učí Vaše dítě. Záleží na třídním učiteli, do jaké míry nastaví obsah a rozsah komunikace po tomto kanálu.

Dále záleží na každém učiteli, s jakou mírou pravidelnosti do tohoto kanálu zadává nové informace.

Níže uvedený odkaz slouží pro přihlášení do systému Bakaláři přes webové rozhraní.


Přihlásit se do systému Bakaláři


Vlastníte-li mobilní telefon se systémem Android ve verzi 4.0 nebo vyšší, můžete si do něj nainstalovat aplikaci Bakaláři - oficiální aplikace. Přihlašovací jméno a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.Vlastníte-li iPhone, iPad nebo iPod touch se systémem iOS ve verzi 8.0 nebo vyšší, můžete si do něj nainstalovat aplikaci Bakaláři - oficiální aplikace. Přihlašovací jméno a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.Všechna práva vyhrazena     2013 © AK