Celoroční akce, které probíhají v naší družině

 • Sportovní odpoledne
 • Drakiáda
 • Návštěva muzea v Darkovičkách
 • Výtvarná soutěž mezi hlučínskými školami
 • Vánoční besídka
 • Maškarní ples
 • Družinová miss a družinový missák
 • Soutěže pexeso, puzzle
 • Návštěva DDM
 • Velikonoční zajíček
 • Jízda zručnosti na koloběžce
 • Návštěva hasičské zbrojnice
 • Družinový výlet do ZOO

 

Ve školní družině jsou pro děti připraveny tyto kroužky:

 • Tělovýchovný kroužek – Jaroslava Tkačíková
 • Kutílek – Bc. Bohuslava Dihlová
 • Přírodovědný kroužek – Bc. Bohuslava Dihlová

 

Činnosti ŠD v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7 v letošním školním roce přivítala mezi stávající členy ŠD 17 nových spolužáků. Ti navštěvují II. oddělení paní vychovatelky Bohuslavy Dihlové. V letošním školním roce je provází na jejich cestě kouzelným družinovým světem Šmoulové. V I. oddělení, které navštěvují žáci 2. a 4. tříd si paní vychovatelka Jaroslava Tkačíková připravila pro děti celoroční hru kluků a holek, kteří se učí správnému chování. Ve III. oddělení paní Elišky Nožinové se žáci 3., 4. a 5. ročníku letos vydali na pirátskou plavbu okolo světa s Emoji.

Jelikož podzimní počasí spíše připomínalo léto, mohly si děti užít volné chvíle na školní zahradě, kde stavěly hrady z písku, hrály míčové hry, jezdily na koloběžkách, ale také se zúčastnily celodružinových akcí jako byly např. koloběžkové závody, žabičkové závody v přeskocích přes švihadlo, trojskoku či skocích z místa, závody v hodu na cíl apod.

S prvními dešťovými přeháňkami jsme začali jako již každý rok zhotovovat výrobky z přírodních materiálů. V blízkosti školní zahrady na nedalekém kopci jsme zase vypustili draky všech barev a tvarů a zasoutěžili si o nejlépe létajícího draka.

Čas v družině si žáci letos vyplnili také zájmovými kroužky, jako jsou Deskové hry, Sportovní hry, Čtenářský či Badatelský klub. V listopadu jsme se opět po roce sešli se známou dvojicí kouzelníků Duem Jaking, tentokrát s představením, které bylo nazváno Balónková show. Představení děti velice bavilo nejen proto, že si mohly samy vyzkoušet vytvarovat z balónku pejska, ale i tím, že pejsek Ikebara byl součástí představení a společně s kouzelníky dětem ukázal, jak poslouchá na povel nebo se svými pány cvičí Dogdancing.

S příchodem zimních měsíců se žáci zúčastnili turnaje v hodu šipkami na terč, seznamovali jsme se s jednotlivými vánočními zvyky a tradicemi. Děti si za pomoci paní Kladivové z DDM v Hlučíně vyzkoušely různé výtvarné techniky s tématikou Vánoc.

A jak už bývá zvykem, tak si každé oddělení ŠD připravilo v předvánočním čase vlastní výrobky na prodej během vánočních trhů a oslavili jsme také příchod Vánoc vánoční besídkou. Jak se nám jednotlivé akce zdařily, se můžete podívat v následující galerii fotografií.

 


 

Akce ŠD za měsíc leden 2018

Na počátku nového roku 2018 jsme v družině uspořádali zase po roce již tradiční Puzzliádu, do které se ze základních kol v jednotlivých utkáních probojovali nejšikovnější žáci a ti se vzájemně setkali ve velkém finále. Také výtvarná činnost byla zaměřena na zimní přírodu. A jelikož jsme se konečně dočkali i sněhové nadílky, proto jsme mohli zahájit stavbu sněhuláků, kteří tentokrát nejen ozdobili naši školní zahradu, ale jejich stavbou jsme také přispěli na dobročinnou akci s názvem ,,Sněhuláci pro Afriku.“ Měsíc leden byl úspěšně zakončen celodružinovým maškarním rejem. Zde se představily různé pohádkové postavy, povolání, ale také zvířata, baletky a tanečnice. Součástí plesu byly taneční hry a bohatá tombola, ve které vyhrával každý člen našeho maškarního veselení.

 


 

Předvánoční čas ve školní družině
(měsíce listopad a prosinec 2017/2018)

Přelom října a listopadu je obdobím, kdy se v různých zemích slaví Halloween a Svátek zesnulých. My jsme si s dětmi ve školní družině o těchto svátcích povídali a vyráběli jsme také různé výrobky. Podzimní období jsme naopak zakončili představením kouzelníka s bublinami, který navštívil naši tělocvičnu i se svou šikovnou asistentkou. Děti byly svědky nevídaných kouzel a magie a především obrovských mýdlových bublin, do kterých je slečna asistentka schovala. Zimní období jsme jako už tradičně zahájili novou výzdobou oken a schodiště. Poté jsme se vrhli do příprav na vánoční trhy. Každé oddělení si vytvořilo pár malých dárečků, které si mohli jejich rodiče či blízcí příbuzní odkoupit za drobný obnos přímo na trzích. Zde mělo také každé oddělení ŠD vystaven svůj vlastnoručně vyrobený Betlém. Tyto betlémy sklidily obrovský úspěch a ještě dnes jsou vystaveny v našich třídách. 5. prosince 2017 se v družině konalo Čertovské odpoledne, jehož součástí byly soutěže, zábavné úkoly a závěrečná nadílka. Poslední vánoční týden se nesl ve znamení vánočních besídek, na kterých se děti dozvěděly něco o vánočních tradicích a zvyklostech, některé z nich si mohly pod dozorem p. vychovatelek sami vyzkoušet, probíhala také ochutnávka cukroví, zpěv vánočních koled a celý den byl zakončen předáním drobných dárečků. Všechny ze zmíněných akcí se velice vydařily, tak Vám přinášíme alespoň malou ochutnávku fotografií v příloze.

 


 

Měsíce září a říjen ve školní družině (2017/2018)

Letní prázdniny utekly jako voda a jak už to v měsíci září bývá, opět jsme mohli přivítat nový školní rok 2017/2018. V tomto školním roce jsme do školní družiny při ZŠ Hornická přivítali 20 nových kamarádů z první třídy a celkový počet všech dětí, navštěvujících družinu se vyšplhal na 75. Žáci jsou rozděleni do III. oddělení. I. oddělení - nejmladších žáků vede paní vychovatelka Tkačíková, II. oddělení paní vychovatelka Dihlová a III. oddělení paní vychovatelka Nožinová.

V měsíci září byl pro žáky uspořádán velký koloběžkový závod, prvňáčci se seznamovali s prostředím školní zahrady, hrami a novými spolužáky. Samozřejmostí jsou i celoroční hodnotící soutěže (I. odd. – ježci, II. oddělení – žabky, III. oddělení – Mimoni), které jsou pro děti nejen motivující, ale také zábavné.

V měsíci říjnu byla uspořádána drakiáda. Na nedalekém kopci se rozletěli draci různých velikostí, tvarů a barev, kteří alespoň trošku rozzářili pochmurné podzimní počasí. Akce se zdařila, děti byly odměněny za své lety přičtením bodů do celoroční soutěže a drobnými dárečky. V tomto měsíci se všechna oddělení podílela na výrobě podzimníčků – výtvarné práce dětí z přírodnin a listů, které tak ozdobily vstup a chodbu ŠD. II. oddělení ŠD se v měsíci říjnu stihlo ještě vypravit na krátký výlet, spojený i s přednáškou do Areálu čs. Opevnění v Hlučíně-Darkovičkách.

Na přelomu měsíce října a listopadu byl pro děti uspořádán závod v hodu šipek. Starší i mladší žáci pečlivě trénovali, aby se dostali do závěrečného finálového kola, které za starší žáky vyhrála Ema Leciánová a u mladších žáků s přehledem zvítězila Tereza Kociánová. Všem zúčastněným hráčům gratulujeme a již se těšíme, co nového společně zažijeme v listopadu a prosinci.

 


 

Výlet do Ostravské ZOO (2016/2017)

Dne 22. 6. 2017 absolvovali žáci 1., 2. a 3. tříd družinový výlet do Ostravské ZOO. Počasí nám vyšlo, a ačkoli nám bylo teplo, nic nás neodradilo od návštěvy cizokrajných druhů ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, kopytníků i krále všech zvířat – lva. Během výletu jsme se mohli seznámit s životem zvířat, viděli jsme jejich krmení nebo jsme se setkali s mláďaty, která se v roce 2017 narodila. Také jsme si doplnili vědomosti, jež se nám budou v hodinách prvouky hodit. Výlet jsme zakončili zakoupením drobných upomínkových předmětů, které nám budou tento zdařilý den připomínat. Starší žáci ze 4. a 5. tříd se zase vypravili do Velkého světa techniky v Ostravě-Vítkovicích, kde si vyzkoušeli mnoho zajímavých atrakcí, včetně toho, jak funguje naše tělo, jak se pohybují zvířata, navštívili 3D kino, vypravili se do vesmíru a zahráli si na mladé vědce, kteří vymýšlejí pokusy. Oba výlety si děti jistě užily a již nyní se těší na nadcházející prázdniny a nové zážitky ve školní družině v roce 2017/2018.

 


 

Akce školní družiny za měsíce květe a červen (2016/2017)

V posledních dvou měsících jsme se s žáky v družině nenudili a využili krásného slunečného počasí k uspořádání mnoha zajímavých akcí. V uměleckém směru jsme měli za úkol zpracovat téma jarní rozkvetlé louky. Na školní zahradě žáci zase postavili velké hrady z písku a seznámili se s novou hrou Crocket, která nyní patří mezi jejich oblíbené. Také jsme oslavili Den dětí, během kterého žáci přecházeli mezi jednotlivými stanovišti se zábavnými úkoly a mohli si za odměnu vysloužit drobnou sladkost. Již tradičně byly uspořádány turnaje ve hře stolního tenisu a také se soutěžilo o nejlepšího skokana přes lano. Novinkou tohoto školního roku bylo uspořádání štafetových závodů, které absolvovala smíšená družstva všech tří oddělení ŠD. Běhal se nejen klasický štafetový závod na tartanovém oválu, ale také se házelo do dálky medicimbalem a skákalo z místa. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak se nám jednotlivé akce vydařily.

 


 

Akce školní družiny za měsíce březen a duben (2016/2017)

Jarní měsíce jsme v družině přivítali vyráběním sněženek, barevných hlemýžďů, ale i novou jarní výzdobou oken. V měsíci březnu a dubnu se všechna oddělení ŠD zúčastnila turnaje ve vybíjené. Aby byla hra spravedlivá, byli z každého oddělení vylosováni postupující hráči z rozehrávek, kteří dále působili ve smíšených družstvech. Také jsme se zapojili do výroby papírových vajíček, která zdobila kroucenou vrbu na hlavní chodbě. V družině zase děti barvily a zdobily kraslice vyfouknuté. V rámci velikonočních svátků se žáci zúčastnili zábavného odpoledne, během kterého hledali na školní zahradě vajíčka, plnili velikonoční hry a za ně získávali sladké odměny. Pokračování dne Pálení čarodějnic se odehrávalo i ve školní družině. Zde si děti vyzkoušely čarodějnické dovednosti, jako byl let na koštěti, hledání ztracených zvířátek, počítání pavouků, hod ropuchou a další.

 


 

Akce školní družiny za měsíce leden a únor (2016/2017)

Sotva si děti užily vánočních prázdnin a oslav nového roku, hned v lednu se zúčastnily v rámci školní družiny 2 velkých soutěží. Byly jimi Pexeso a Puzzliáda. Obě soutěže byly vyhodnoceny ve 2 kategoriích – mladší žáci 1. a 2. třídy a starší žáci – 3. až 5. třídy. Ve výtvarných kroužcích každého oddělení žáci vytvořili mnoho zajímavých prací, k nimž patřily závěsné domečky, veselí klauni, kluci na saních, záložky do čtenářského kroužku nebo barevní sněhuláci. V přírodovědném kroužku se zase děti seznámily s životem mravenců a ty si dokonce samy vymodelovaly. Také jsme se podívali za zvířaty z daleké Afriky, a jelikož se nám žirafy velice zalíbily, tak jsme si je i do našeho oddělení vyrobili. V měsíci únoru jsme si užívali zimních radovánek v podobě bobování na nedalekém kopci a na školní zahradě jsme postavili nejen sněhuláky, ale také dlouhé housenky. Děvčata si také vyzkoušela roli Sochy Svobody. Měsíc únor patřil již tradičnímu maškarnímu reji, na kterém se sešlo velké množství nejen pohádkových hrdinů. Během maškarního bálu děti vyzkoušely mnoho tanečních her, mezi které patřil tanec s míčkem, zábavný tanec s pytlem, soutěž o nejlepšího tanečníka nebo vláček přátelství. V každém oddělení byly vyhodnoceny nejzajímavější maškarní převleky. Všechny děti si ples náramně užily a také si domů odnesly drobné dárečky na památku.

 


 

Akce školní družiny za měsíc prosinec (2016/2017)

Zatímco se listopad přehoupl do prvního zimního měsíce, my v družině jsme opět po roce přivítali mnoho nezbedných čertíků. Během čertovského odpoledne si v každém oddělení paní vychovatelky připravily pro své žáky disciplíny, které zahrnovaly dovednosti čertům blízké. Přesněji se jednalo o hod bramborou do kotlíku, zábavný kvíz o čertovských pohádkách, blekotání, skoky v pytli a mnoho dalšího. Další den družina také svým dílem přispěla k vánočním trhům. Každé oddělení představilo své výrobky ve formě vánočních svícnů, pytlíčků s mořskou solí, bavlněných zvonečků a stromečků, drátkových stromků nebo perníků. Děti z 1. oddělení pod vedením paní vychovatelky Tkačíkové se po dlouhých třech měsících příprav mohly představit rodičům na vánoční besídce. Téměř hodinový program zahrnoval úvodní přivítání, pohádku O Barborce a cucavých bonbónech, několik vánočních písní za doprovodu varhan, fléten nebo housliček, představení O lodnících. Celý program byl završen pohyblivým betlémem, kde nechyběly ovečky, pastýři, hudebníci, kejklíři, tři králové, a ani Ježíšek se svými rodiči a andílkem. Vánoční besídka se dětem velice povedla a měla úspěch nejen u rodinných příslušníků, ale také u svých vrstevníků, kteří byli děti a paní vychovatelku podpořit během generální zkoušky. Jak se nám vše vydařilo, můžete vidět ve fotografické galerii. Za celou družinu přejeme příjemné prožití svátků vánočních.

 


 

Akce školní družiny za měsíce říjen a listopad (2016/2017)

Měsíce říjen a listopad se v družině nesly ve znamení podzimu. Všechna oddělení se zapojila do výroby tzv. podzimáčků – výtvory dětí z přírodnin zahrnující opadané listí, žaludy, kaštany, šípky. I když počasí již příliš nepřálo, nic nám nezabránilo se zúčastnit dalšího ročníku tradiční akce s názvem Drakiáda. Děti pouštěly draky všech velikostí tvarů a barev pod kopcem v blízkosti školní budovy. Žáci si akci velice užili a také byli odměněni drobnými sladkostmi za účast. Další z tematických dnů byl zaměřen na turnaj ve stolním fotbale. Zde byla z předešlých utkání vybrána smíšená družstva kluků a holek, kteří se utkali ve velkém finále o první místa. Všichni zúčastnění byli řádně povzbuzováni svými kamarády, kteří vytvořili atmosféru jako na opravdovém zápase. Kromě již zmíněných tematických dnů se jednotlivá oddělení ŠD zapojila také do výroby dárků a drobných předmětů na vánoční trhy. V přírodovědno-turistickém kroužku se děti seznámily s lehkými pokusy, které jsou součástí výuky prvouky 3. ročníku a zároveň si je mohly v odpoledních hodinách samy vyzkoušet.

 


 

Akce školní družiny za měsíc září 2016/2017

V prvním měsíci nového školního roku 2016/2017 se děti v rámci školní družiny zúčastnily zajímavých akcí, mezi které patřil koloběžkový závod, turnaj v ping-pongu nebo tematický den s názvem: Šikovné nožičky. Během každé z těchto připravených akcí byli žáci jednotlivých oddělení odměněni malou pozorností a diplomy a přičetli si body do celoroční soutěže.

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


 

Výlet 1. a 3. oddělení školní družiny

Ve středu dne 22. 6. 2016 proběhl výlet 1. a 3. oddělení školní družiny do Dinoparku v Orlové. Žáci se přenesli do doby druhohor, které obývali pravěcí tvorové – dinosauři. Hned po vstupu do Dinoparku děti shlédli v kině krátký film, věnovaný opuštěnému mláděti, které si muselo vydobýt svůj život v této nelehké době. Pak jsme se odebrali přes poškozený most do pravěkého lesa, který obývali pterosauři, vláčkem jsme se projeli např. okolo stegosaurů nebo pod majestátným apatosaurem. Výlet jsme zakončili občerstvením a nákupem suvenýrů. Prosluněný den jsme si všichni moc užili.

Děti a paní vychovatelky

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Akce 3. oddělení školní družiny

Poslední dva měsíce školní docházky byly ve družině ve znamení mimoňů. Každé dítě si vytvořilo svého mimoně, do kterého se zaznamenávaly úspěchy a bodové ohodnocení her a zábavných činností. Společně jsme oslavili zábavné čarodějnické odpoledne, s 2. oddělením se děti zúčastnily přírodovědné vycházky na hlučínskou štěrkovnu, kde si vyzkoušely odborně vylovit škeble a pozorovat ptáky. Také jsme měli několik tematických dnů, během kterých se děti vypravily až do dalekých Himalájí nebo barevného Japonska. Když počasí zrovna nepřálo, věnovali jsme se výtvarným činnostem – děti si vytvořily své kreslené divadlo, se kterým hráli pohádku, kreslily na nafukovací balónky nebo společnými silami vytvořily čapí výzdobu, jež zdobila chodbu naší družiny.

 

     

     

     

     

     

   

 

Školní družina se baví

I v druhém pololetí školní družina nezahálela a pořádala pro děti spoustu aktivit jak společenských, sportovních tak rekreačních.

V zimních měsících si děti v družině stavěly vlastní ZOO, kterou si různě přestavovaly a často si s ní hrály.

 

 

 

Děti si rády sedly k různým omalovánkám, které jsme si potom ve školní družině vystavili.

 

Holky a kluci se učili skládat různé skládačky z papíru a tady je jedna z nich.

 

 

 

V družině jsme volili naší MISS.

 

V II.oddělení se umístily: 1. místo: Valinka Borsutzká, 2. místo: Klára Juráková, 3. místo: Anička Juráková.

V březnu proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže mezi školními družinami v Hlučíně. Naši žáci se umístili na předních místech.

 

V březnu se hrát fotbal ještě nedal, tak jsme si udělali turnaj ve stolním fotbale, který děti nadchl.

 

Jaro jsme začali vítat výzdobou na oknech.

 

 

Dělali jsme si Velikonoční kraslice a kuřátka.

 

 

 

Před Velikonočními svátky proběhla na družinové zahradě oblíbená soutěž: HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH KRASLIC. Za hledání byly všechny děti odměněny sladkostí.

 

 

 

 

 

Při nepříznivém počasí jsme si v družině také zasportovali.

 

 

Vyzdobili si šatnu i hernu.

 

 

V dubnu jsme se vypravili s dětmi na Hlučínskou štěrkovnu, kde děti zkoušely zjistit, co ve vodě žije.

 

 

 

 

 

 

22. dubna proběhla v družině brigáda. Děti uklízeny větvičky a odpadky na družinové zahradě.

 

Chystali jsme si výzdobu čarodějnic.

 

 

I když v dopoledních hodinách si děti užily čarodějnic dost, i my jsme v odpoledních hodinách pokračovali v soutěžích.

 

 

 

 

 

 

 

A když nám počasí přeje, děti si užívají sluníčka.

 

V červnu na ZŠ Tyršova proběhl SKOK DO PRÁZDNIN – sportovní trojboj.

 

 

Mladší žáci se umístili na 3. místě: Matěj Šmídek, Vojta Jahn, Mikuláš Lapčík, Michaela Prymusová, Klára Juráková

 

Starší žáci se umístili na 2. místě: Petra Žylová, Jaroslav Kohout, Robin Havránek, Max Trejbal, David Schimánek

V půli června II. oddělení jelo na výlet do Litultovic u Opavy. Strávili jsme tam příjemně sobotu a neděli. Užili jsme si spoustu legrace, her, opékání. Večer byla pro děti připravena noční hra a v neděli děti hledaly v Litultovicích schovaný poklad. Celou dobu jsme hráli hru BOMBA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maškarní ples ve školní družině

Dne 27. ledna jsme pro děti ve školní družině měli tradiční maškarní ples. Na plese se sešlo spousta krásných masek – princezny, divoženky, piráti, zvířátka a další. Odpoledne jsme si užívali tancem a soutěžemi. Hledali jsme nejlepší tanečníky a také odměňovali kreativní masky. Nikdo však nemusel smutnit, jelikož každá maska si odnesla malou cenu z tomboly. Na závěr plesu si pro děti připravily vystoupení tři mažoretky naší školy.

Bc. Dihlová Bohuslava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek roku ve školní družině

Děti první měsíc v roce 2016 měly v družině hned napilno. Nejprve jsme si vyráběli, povídali a zpívali o Třech králích. A také nechyběly soutěže, kde děti přinášely poklady.


Zpíváme si

 

Hned další týden nám začal výrobou ohrožených zvířat. O zvířatech jsme si vykládali a pak jsme se pustili do našich výtvorů. Nejhezčí výkresy a výtvory půjdou do výtvarné soutěže mezi školními družinami na Hlučínsku. Této soutěže se účastníme každým rokem a často se naše děti umisťují na předních místech. II. oddělení dělala skupinovou práci.

 

 


A zde je náš výtvor

 

V družině jsme vyráběli i dárky pro naše budoucí kamarády.


Žabičky pro děti na zápis

 

20. ledna byla v družině soutěž v pexesu. Na tuto soutěž mohl přijít kdokoli z I. stupně.

 

Tady jsou ti nejlepší:


1. a 2. třída

 


3. – 5. třída

 

Také jsme si v lednu užili pobytu na čerstvém vzduchu a ježdění na lopatách.

 

 

A leden jsme ukončili tradičním maškarním plesem, kde se sešla spousta masek a tento den jsme si pořádně užili.


I. oddělení

 


II. oddělení

 


III. oddělení

 

 

Soutěž v pexesu + výsledky


Soutěž v pexesu

 

Soutěže se účastnilo 37 dětí z I. stupně ZŠ. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

1. kategorie – 1. a 2. třídy – 19 dětí

2. kategorie – 3. až 5.třídy – 18 dětí

Nikdo nemusel smutnit, jelikož na každého soutěžícího čekala malá odměna a účastnický list nebo diplom.

Umístění:

1. kategorie1.Tomáš Kolenko
 2.Valentýna Hudečková
 3. - 4.Sofie Borsutzká a Vojtěch Jahn
   
2. kategorie1.Jaroslav Kohout
 2.Melanie Dostálová
 3.Linda Duong
 4.Tadeáš Stuchlík

Všem účastníkům děkuji, že se této soutěže účastnili a ještě jednou gratuluji. Při dalších podobných soutěžích se na Vás všechny budu těšit.

Vychovatelka Bc. Dihlová Bohuslava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec ve ŠD

Poslední měsíc v roce je ve školní družině naplněn spoustou různých činností a aktivit. Hned 4. prosince si děti v II. oddělení užily Čertovské odpoledne, kde se převlékly za malé čertíky a soutěžily v pekle.

 

Od 1. prosince čekali v družině II. oddělení pro děti malí Mikulášci,

které si postupně dívky i chlapci rozebírali. Vždy se tam schovávala maličkost, kterou si děti odnesly domů, ale i úkol, který vždy v ten den plnili. Byly tam např. úkoly:

 


Malování Zimní víly

 


Soutěžení ve skupinkách

 

14. prosince se uskutečnily na naší základní škole Vánoční trhy, kde se zapojily všechny oddělení školní družiny.

Výrobky I. oddělení

 

 

Výrobky II. oddělení

 

 

 

Výrobky III. oddělení

 

 

17. prosince se uskutečnila v I. oddělení Vánoční besídka i pro rodiče. Besídku nacvičovala s dětmi paní vychovatelka Tkačíková Jaroslava.

21. prosince měly děti 2. tříd ve školní družině připravenou Vánoční dílničku. Ráno si děti zazpívaly koledy a pak na ně čekala spousta práce. S paní učitelkou Mgr. Markétou Perdochovou si vyráběly děti svícínky, paní učitelkou Mgr. Margit Válovou novoroční prasátka a s paní vychovatelkou Bc. Bohuslavou Dihlovou Olaffy z ponožek. Družinové děti si pro své paní učitelky připravily malý dárek v podobě andělů.


Zpívání koled

 


Výroba Olaffa

 


Dárek pro p. uč. Mgr. Markétu Perdochovou

 


Dárek pro p. uč. Mgr. Margit Válovou

 

V odpoledních hodinách proběhla ve všech odděleních družinová Vánoční besídka a 22. prosince jsme dětem popřály šťastné a veselé vánoční svátky.

 

Vánoční besídka ve školní družině

21. prosince jsme v družině pro naše děti připravily vánoční besídku. Jelikož je nás mnoho, mělo besídku každé oddělení zvlášť.

V I. a III. oddělení vykládaly paní vychovatelky o Vánocích a vánočních zvycích, které si pak děti mohly samy vyzkoušet. Do II. oddělení přišel vyprávět o vánočních svátcích otec Kryštof, který dětem povykládal, jak se slaví Vánoce i v Polsku. V II. oddělení jsme pokračovali malou diskotékou se spousty soutěžemi.

Na děti pak čekaly pod vánočním stromečkem nové společenské hry a každý si také domů odnesl malý dáreček.

I. oddělení


Pouštění lodiček

 


Prskavky a my

 


U vánočního stromečku

 

II. oddělení


Náš vánoční stůl

 


Hra sochy

 


Vánoční diskotéka

 


Malý dáreček pro děti v II. oddělení

 

III. oddělení


Tady si už hrajeme

 

 

Malí čertíci ve školné družině

Děti II. oddělení školní družiny si v pátek 4. prosince užívaly den v čertovském duchu. Povídali jsme si o Mikuláši a hned potom nám začal čertovský rej. Děti se nejprve čertovsky namalovaly a pak začaly soutěže. Spolu jsme topili pod kamny, vařili jsme si čertovské jídlo a každý si musel najít své pekelné místo.

Bc. Dihlová Bohuslava

 

Listopad u nás

Sluníčko nás pomalu opouští a naše družinové aktivity se pomalu přesouvají do budovy školní družiny. S dětmi jsme si užili spoustu legrace u her, soutěžení, ale i u sportu.

Zde děti odpočívají po vydatném obědě u pohádky.

 

 

Jelikož nás v prosinci čekají vánoční trhy na naší škole, tak i my jsme přiložili ruku k dílu a vyráběli něco pěkného. Snad se nám to povede.


děti v 2. oddělení

 


děti v 2. oddělení

 

A tady dáváme ochutnávku naší výzdoby.

3. oddělení


vrány v oblacích

 


tučňáci na ledě

 

1. oddělení


naši kapříci

 


adventní kalendář v 1. oddělení

 

2. oddělení


Anděl v životní velikosti

 

 

Práce dětí ve školní družině v říjnu

I v říjnu naše družila byla plná aktivit.

Když svítilo sluníčko, často jsme byli na školní zahradě, kde si děti užívaly poslední záchvěvy sluníčka.

             

 

 

Udělali jsme družinovou drakiádu, kde se dětem úspěšně dařilo vyhnat své dráčky do oblak. Jen nás mrzelo, že dráčků nebylo mnoho.

             

 

 

 

Jelikož k podzimu patří opadávání listí, my jsme si udělali v každém oddělení krásné podzimáčky. Děti si práci užívaly a moc se jim líbily výtvory, které vznikaly pod jejich šikovnými ručičkami.


Podzimci I. oddělení

 


Podzimáčci II. oddělení

 


Podzimáček III. oddělení

 

A zde malá ukázka, co děti už stihly vyrobit.

             

                                        Páv                                                 Účastníci v ZOO

 

             

                                   Jablíčka                                                    Vlaštovky

 


Podzim

 

 

Práce dětí ve školní družině v září

Do školní družiny je v letošním školním roce přihlášených 85 dětí z I. stupně.

Tady se můžete s našimi dětmi seznámit:


I. oddělení: vedoucí vychovatelka Jaroslava Tkačíková

 


II. oddělení: vychovatelka Bc. Bohuslava Dihlová

 


III. oddělení: Bc. Pavlína Bušinová

 

Jelikož v září nám svítilo často sluníčko, spousta naších aktivit jsme prováděli na školní zahradě. S dětmi jsme běhali překážkovou dráhu na koni, jezdili jsme závody na koloběžkách, hráli jsme hry a něco málo namalovali i na naše školní hřiště.

 

             

 

 

Nezaháleli jsme ani ve výtvarce a pracovních činnostech. Stačili jsme si vyrobit jablíčka s hruškou, dráčky a dokonce i vlaštovky.

 

             

 


Všechna práva vyhrazena     2013 © AK