Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Hlučín, Hornická 7“

 

Výzva k podání nabídky

 

Zadávací dokumentace

 

Projekt
-
Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí

logolink (1 864x346)


logolink (2 127x346)


 

Projekt
-
Vzdělávání pedagogů a podpora žáků Základní školy Hlučín, Hornická 

Projekt
-
PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:
a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů
b) Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí
c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu

Projekt EMISE

Jsme partnery v projektu EMISE.

Projekt CZ 1.10/2.1.00/30.01658
-
„Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická 7“


Tento projekt svým zaměřením reaguje na potřeby zkvalitňování vzdělávání žáků prostřednictvím modernizace vybavení a zavádění nových informačních a komunikačních technologií do výuky. V rámci tohoto projektu se uskutečnila modernizace 2 odborných učeben - biologie a fyziky a vybudování nové odborné učebny zeměpisu.


 • V učebně zeměpisu mohou žáci naší školy od 1. září tohoto školního roku 2015/2016 využívat interaktivní tabuli, dataprojektor, vizualizér, tablety a další učební pomůcky. V učebně byla také vyměněna podlaha a nakoupen nový školní nábytek.
 • V učebně biologie bylo stávající vybavení rovněž doplněno novým dataprojektorem a vizualizérem. Žáci mohou novými mikroskopy s USB kamerou pozorovat mikroskopické preparáty rostlin a živočichů. Tyto kamery umožňují obraz nebo video z mikroskopu pro větší názornost sledovat na počítači.
 • V učebně fyziky, kromě nového dataprojektoru a vizualizéru, mohou žáci při výuce elektřiny pracovat s novými učebními demonstračními pomůckami.

Ve všech třech učebnách bylo instalováno nové roletové zatemnění, čímž se zlepšily světelné podmínky pro sledování obrazu z dataprojektorů a interaktivní tabule.

           

Modernizace těchto odborných učeben nejen zatraktivnila žákům výuku, ale jejich vybavení mohou využívat i v zájmových kroužcích např. zeměpisném a přírodovědném.

Mgr. Martin Franek, ředitel školy
Projekt
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka ICT vybavení
(3. kolo)https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zakladni-skola-hlucin-hornicka-7-okres-opava-prispevkova-organizace_2749/


příloha č. 1 - technická specifikace - kalkulace ceny

příloha č. 2 - čestné prohlášení

příloha č. 3 - krycí list nabídky ZŠ HORNICKÁ

příloha č. 4 - návrh kupní smlouvy

veřejná zakázka č. 3-2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZŠ HORNICKÁ VZ 3-2015

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ HORNICKÁ VZ 3-2015

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka ICT vybavení
(2. kolo)Oznamujeme Vám, že výběrové řízení na veřejnou zakázku „Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická - Dodávka ICT vybavení“ se ruší.

Rozhodnutí o zrušeníOZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka ICT vybavení

Oznamujeme Vám, že výběrové řízení na veřejnou zakázku „Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická - Dodávka ICT vybavení“ se ruší.

Rozhodnutí o zrušeníProjekt
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka učebních pomůcekPříloha č. 1 - Specifikace učebních pomůcek

Příloha č. 2 - Kalkulace ceny 2-2014

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky ZŠ Hornická 2-2014

Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy 2-2014

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení 2-2014

Veřejná zakázka č. 2/2014

Výzva k podání nabídek ZŠ Hornická 2-2014

Zadávací dokumentace ZŠ Hornická 2-2014

Projekt
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka nábytku a zatemnění učebenPříloha č. 1 - Specifikace předmětu VZ

Příloha č. 2 - Kalkulace ceny

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky ZŠ Hornická 2014

Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení

Veřejná zakázka č. 1/2014

Výzva k podání nabídek ZŠ Hornická 2014

Zadávací dokumentace ZŠ Hornická 2014

Recyklohraní

Naše škola se 2. září 2008 přihlásila do celostátní soutěže s názvem Recyklohraní, do které je zapojeno přes 2200 škol.

Mimo sběru elektroodpadu se musí plnit přibližně 1x měsíčně úkoly. Například museli žáci zhotovit plakát, jehož foto přikládáme.

Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost přímo ušetřit životnímu prostředí řadu surovin.

Z informací neziskové společnosti Asecol, která pro nás recyklaci zajišťuje, jsme se dověděli, jak naše škola přispívá k ušetření surovin. Díky zpětnému odběru jednoho kusu televizoru či monitoru dojde například k takové úspoře elektrické energie, jakou spotřebuje 60W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce. Úspora ropy znamená 22 km jízdy osobním automobilem, úspora pitné vody je asi 750 litrů a sníží se produkce skleníkových plynů o tolik, kolik vyprodukuje osobní automobil jedoucí na trase Ostrava-Praha. Produkce nebezpečných odpadů se sníží o 145 kg (to můžeme srovnat s roční produkcí nebezpečného odpadu 36 domácností).

Věříme, že naše účast v soutěži Recyklohraní bude další motivací ke třídění elektroodpadu nejen pro naše žáky, ale i pro širokou veřejnost.

Mgr. Růžena Vidurová, Mgr. Iva Landová
29. 1. 2012

Zpráva za školní rok 2011 / 2012

V tomto školním roce jsme nasbírali 137 kg elektrobaterií a 1 042 kg elektrozařízení.

 • Za tento sběr nám bylo připsáno: 3 687 bodů.
 • Za splněné úkoly jsme získali: 710 bodů.
 • Za splnění všech úkolů nám připsali: 1 000 bodů.
 • Celkově jsme získali: 5 397 bodů.

430 bodů jsme směnili za odměny pro nejlepší sběrače.

K dnešnímu dni máme možnost čerpat z 9 799 bodů.

Zpracovala: Mgr. Růžena Vidurová
29. 11. 2012

Z výuky žáků 6.B třídy o papíru, odpadech a obalech

Po zopakování o třídění odpadů v našem městě vyrábíme nástěnku GALERIE NÁDOB. Tu umístíme blízko hlavních dveří naší hezké školy.

V pracovním listě vyznačujeme směr - pobyb starého papíru z domácností až do papírny. Tato výuka nás baví.

A nás také! Je to práce ve skupině.

"Pracovní list vybarvíme, aby byl hezký. Pak ještě zjistit, kdo zajišťuje svoz, kam putují kamiony, než se vyrobí recyklovaný parír."

Konečný výsledek nástěnky GALERIE NÁDOB.

28. 1. 2013

JAK PRACUJEME PŘI PLNĚNÍ ÚKOLU RECYKLOHRANÍ U NÁS VE ŠKOLE
Krátká zpráva k 2. úkolu ROK POTÉ


V týdnu od 3. - 7. prosince 2012 žáci 5. ročníků plnili se svými učiteli tento úkol.

Nejdříve vyučující s žáky si připomněli význam sběru odpadu a jejich třídění. Zopakovali s žáky také druhy sběrných nádob umístěných v okolí školy anebo v místě bydliště. Upozornili na způsob jejich užití.

Pak dostali žáci namnoženou osmisměrku, kterou pak samostatně vyřešili. Výsledek osmisměrky zněl: ZMAPUJTO.CZ

S výsledkem pak dále pracovali ve vyučovací hodině Práce na PC. Vyučující tohoto předmětu pak na internetu vyhledali tuto stránku, kde si zobrazili její obsah a možnosti.

Jiná paní učitelka pak nafotila černou skládku, jejíž foto bylo zasláno v úkolu v minulém školním roce. Z fota je patrné, že došlo k její úpravě. Jelikož se vedle této bývalé černé skládky rozšiřovala cesta, byla svrchní vrstva zavezena zeminou.

Tento úkol Recyklohraní žáci řešili v hodině přírodovědy a byl pěkným zpestřením výuky, neboť děti rády řeší křížovky a osmisměrky.

19. 6. 2013

Zpráva za školní rok 2012 / 2013

V tomto školním roce jsme nasbírali 97 kg elektrobaterií, 412 kg elektrozařízení a 25 ks mobilů. Je to méně bodů než v loňském školním roce, jelikož za odevzdané televizory už nejsou připisovány body. Ke změně došlo v září r. 2012.

 • Za tento sběr nám bylo připsáno: 1 860 bodů.
 • Za splněné úkoly jsme získali: 950 bodů.
 • Za splnění všech úkolů nám připsali: 1 000 bodů.
 • Celkově jsme získali: 3 810 bodů.

8 830 bodů jsme směnili za pingpongový stůl a odměny pro nejlepší sběrače.

K dnešnímu dni máme možnost čerpat z 3 779 bodů.

Zpracovala: Mgr. Růžena Vidurová
7. 10. 2013

Na následujících třech letáčcích se můžete dozvědět, co přesně sbíráme do Recyklohraní. Děkujeme Vám za jakoukoliv pomoc.


14. 5. 2014

Za níže uvedené odměny jsme vyčerpali 2 266 bodů.


ProduktKsCena/ksCelkem
Gelová tetovací pera253106
Sada na ping pong24590
Voskovky 24 barev1616256
Míč na plážový volejbal52101 050
Dřevěné záložky429378
Fotbalový kopací míč, vel. 52193386
1. 6. 2015

Zpráva od týmu ASEKOL

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám zaslat certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2014. Dokument obsahuje návrh PR článku, který můžete využít k další komunikaci.

Roční zprávu za rok 2014 naleznete na našich webových stránkách www.asekol.cz v sekci „Tiskové centrum“.

Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za Vaši píli.
S přáním pěkného dne,

Tým ASEKOL a.s.


Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2014Adopce na dálku

         

„Důležitější než rozumět slovům je porozumět srdci.“

misionář Peter Krenický

Naše škola se zapojila v roce 2008 do projektu Diecézní charity ostravsko-opavské, který je zaměřený na trvalou pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině. Tam totiž žije mnoho dětí ve velmi špatných hmotných podmínkách. Adopce na dálku pomáhá dětem, které pocházejí z ekonomicky slabých rodin, sirotkům a dětem z dětských domovů nebo dětem se zdravotním postižením. Za finanční příspěvek adoptivního rodiče bude o dítě postaráno bez toho, že by muselo opustit své zázemí, kulturu a zvyky. Tento způsob pomoci dává šanci adoptovanému dítěti dozrát v zodpovědnou osobnost.

V dubnu 2002 vznikl nápad ve středisku humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské, pomoci dětem ze Zakarpatské Ukrajiny, z území předválečného Československa. Je to šance pro některé chlapce a dívky, kterou organizuje charita s vydatnou pomocí slovenského kněze Petera Krenického, který na Podkarpatské Rusi působí už 10 let. Tuto pomoc se zatím podařilo zorganizovat v jediném ze 13 správních celků - v Tjačivském rajonu. Je to právě ten kousek světa, který nám v minulém století přiblížil svým dílem Ivan Olbracht.

Z médií a různých dobročinných akcí se občas dovídáme, jak lze podobným způsobem pomáhat ještě chudším dětem v Africe či Asii. To je jistě pravda. Jenže ta Podkarpatská Rus je nám přece jen blíž geograficky i historicky. Pro chudé horaly z údolí Teresvy je šance přicházející z jejich bývalé vlasti – Československa – nadějí a zázrakem.

Naší novou kamarádkou se tedy stala Nadija Vasylyvna Deket. Narodila se v roce 1996 a společně s desetiletým bratrem žije u babičky v domku o dvou místnostech. Chodí do 5. třídy, učí se výborně, má ráda matematiku, historii a jazyky. Ráda kreslí a vyšívá.


Tak jako loňský rok, tak i letos, vybírali učitelé, ale i kuchařky, peníze na dárky pro Naďu, která kromě vánočních svátků slaví v prosinci také narozeniny. Bylo vybráno 1 420 Kč. Díky této částce jsme Nadi koupili spoustu krásných dárků, např. náušnice, mikinu, batoh, barvy na malování, ovoce či sladkosti. Věříme, že jsme jí těmito dárky udělali radost.

Mgr. Iva Landová
Nadia Deket

Naše adoptivní kamarádka Nadia je už slečna – je jí 18 let. Studuje střední školu, nyní je ve 3. roč. V dalším školním roce bude matu- rovat a stane se programátorkou. Právě to, že ji sponzorujeme, jí kromě jiného, umožňuje studovat.

Mgr. Iva Landová
Projekt elektronizace veřejné správy v Hlučíně finišuje


Projekt ulehčí práci nejen samotným pracovníkům městského úřadu v Hlučíně, ale podstatnou pomoc přinese všem obyvatelům 14 spádových obcí, kteří si v budoucnu budou chtít na úřadě vyřídit třeba cestovní pas, stavební povolení, nebo si vyřídit další své záležitosti.

Projekt je zaměřeným na elektronizaci služeb veřejné správy a jeho cílem je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti. Přinese zlepšení a usnadnění komunikace občanů a podnikatelských subjektů s úřady územní samosprávy. Inovativnost projektu spočívá v instalaci nových technologií, které povedou ke zlepšení komunikace mezi občany a úřady, k novému a snadnějšímu přístupu k informacím.

Realizace celého projektu stála zhruba 5,5 miliónů korun, ze kterých bylo bezmála 5 miliónu hrazeno z prostředků EU. Nákup v sobě zahrnoval počítačové vybavení a programy pro technologické centrum, pořízení skenovací linky, elektronickou spisovou službu pro město Hlučín, tři další obce a devět škol, systém pro tvorbu formulářů a administraci usnesení a zápisů porad. V rámci projektu došlo také k úpravě elektronické pošty a rozšíření softwaru pro evidenci plateb za komunální odpad.

Technologické centrum zjednoduší práci zaměstnancům úřadu, kteří se nebudou muset zdržovat zbytečnou administrativou. Veškeré spisové materiály, které přijdou na úřad, se naskenují a v rámci elektronické spisové služby s nimi budou moci příslušní pracovníci městského úřadu pracovat.

K omezení nepříjemné administrativy přispěje i software na administraci usnesení a zápisů z porad rady a zastupitelstva města. Odpadne tak vysoká administrativní náročnost pro kontrolu, zápis a evidenci činností, které jsou v současné době nucení zaměstnanci městského úřadu vykonávat.

Nezanedbatelnou pomoc pro občany bude znamenat zprovoznění interaktivních elektronických formulářů. Ty budou umístěny na webových stránkách Městského úřadu Hlučín. Zájemci si tak budou moci příslušnou žádost vyplnit v klidu doma, a pokud mají elektronický podpis, tak ji hned odeslat. Další možností je odeslání vyplněného formuláře na úřad a pak pouze přijít na Městský úřad Hlučín formulář podepsat. Na minimální dobu se tak zkrátí doba, kterou bude muset občan na úřadu strávit a dojde ke snížení administrativní zátěže. Těchto služeb budou moci využívat obyvatelé všech 14 obcí, pro které je Hlučín obcí s rozšířenou působností, tedy Bohuslavic, Dolního Benešova, Ludgeřovic, Markvartovic, Píšťě, Šilheřovic, Bělé, Kozmic, Závady, Hatě, Darkovic, Děhylova, Vřesiny a Dobroslavic.

Tři z těchto obcí (Bohuslavice, Bělá, Darkovice), včetně jejich škol, se staly partnery projektu a uzavřely s Městem Hlučín partnerské smlouvy. Díky tomu v rámci projektu získaly prostřednictvím Města Hlučín licence na využívání elektronické spisové služby, které byly z 85% hrazeny z prostředků Evropské unie a z 15% z rozpočtu partnerů. Elektronickou spisovou službu využijí při organizací spisové agendy také hlučínská radnice a tři městské školy.

Poslední důležitou částí projektu je rozšíření softwaru pro evidenci plateb za komunální odpad.

Projekt „I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba města Hlučín“ byl z 85% spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Informace o projektu:

 • Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - cíl konvergence
 • Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
 • Název projektu: I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba města Hlučín
 • Evidenční číslo: ISPROFIN: 117D111001087
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06740
 • Číslo smlouvy: 29547/2012-91/2
 • Název příjemce: Město Hlučín

EU peníze školám


EU peníze školám

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Název výstupu Autor
Literární výchova pro 3. ročníkMarie Konečná
Literární výchova pro 4. ročníkMarie Konečná
Občanská výchova pro 7. ročníkGabriela Rychtářová
Občanská výchova pro 7. ročníkRadana Návratová

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
Růžena Vidurová
Název výstupu Autor
Časování slovesa to be (4. ročník) Markéta Perdochová
Růžena Vidurová
Přítomný čas prostý a průběhový (7. ročník) Lenka Pavelková
Gabriela Rychtářová
Danuše Švrčinová

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název výstupu Autor
Přirozená čísla pro 1. ročník Perdochová Markéta
Hudební nauka pro 4. ročník Lišková Klaudie
Př pro 7. ročník Návratová Radana
Př pro 7. ročník Hanzlík Petr
Z pro 7. ročník (Evropa) Sobolová Šárka
Přirozená čísla pro 2. ročník Válová Margit
Česká literatura pro 4. ročník Šárka Šmídová
MS Excel 2010 (pro 8. ročník)Tomáš Slovák
Informatika pro 6. ročník Pavel Rýgl
Čtení pro 3. ročník Marie Konečná
Přírodopis pro 7. ročník Petr Hanzlík
Chemie pro 8. ročník Bronislava Halusková
Opakování 7. ročníku matematiky Aleš Baturný
Zeměpis pro 9. ročník (Společenské a hospodářské složky krajiny) Šárka Sobolová
AJ pro 5. ročník Růžena Vidurová
Přírodopis pro 9. ročník Radana Návratová
AJ pro 8. ročník - Past Simple Lenka Pavelková
Matematika pro 4. ročník
(Přirozená čísla do 10 000)
Marie Konečná
Matematika pro 8. ročníkBronislava Halusková
Zeměpis pro 6. ročníkRadana Návratová
AJ pro 8. ročník – Comparatives, SuperlativesDanuše Švrčinová

IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
Název výstupu Autor
Přirozená čísla 0 - 100 Konečná Marie
Přirozená čísla v oboru 0 – 20 Klaudie Lišková
Margit Válová
Matematika pro 7. ročník Bronislava Halusková
Matematika pro 8. ročníkPetr Hanzlík
Matematika pro 9. ročníkAleš Baturný
Matematika pro 7. ročník - geometrieDagmar Stavinohová

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Název výstupuAutor
Poznáváme naši vlast (4. ročník)Šárka Šmídová
Zvířata a rostliny v ČR (4. ročník)Šárka Šmídová
Přírodopis pro 8. ročník Radana Návratová
Přírodopis pro 6. ročník Petr Hanzlík
Chemie pro 9. ročník Bronislava Halusková
Zeměpis pro 8. ročník - ČRAleš Baturný
Chemie pro 8. ročníkBronislava Halusková
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie, EvropaDagmar Stavinohová, Radana Návratová
Modernizace výukových učeben a společných prostor naší ZŠ


Náplní projektu bude modernizace výukových prostor a společných prostor při ZŠ Hornická v Hlučíně. Modernizace bude spočívat v pořízení nového počítačového vybavení, informačních a komunikačních technologií, audiovizuální techniky včetně nábytku a stavebních prací, k nákupu šatních skříněk ve společných prostorách školy a v rozšíření zasíťování hlavní budovy ZŠ Hornická. Potřeba modernizovat reaguje na současný vývoj a moderní výukové metody, povede ke zkvalitnění výuky, k využívání moderních informačních a komunikačních nástrojů a pomůcek při výuce, k většímu zapojení žáků při výkladu učiva. Vybavení společných prostor šatními skříňkami odráží základní potřeby školy zajistit žákům vhodné zázemí pro převlékání a ukládání osobních věcí. Projektem se docílí aktuální potřeba základní školy jít s dobou, upgradovat vybavení pro výuku a posílit konkurenceschopnost veřejné služby, kterou ZŠ Hornická nabízí.

Na projektu začal realizační tým pracovat na podzim 2009/2010. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko byla podána v lednu 2010. Projekt byl schválen v srpnu 2010. V současné době probíhá zpracování podkladů pro podpis smlouvy a příprava a projektové práce k vyhlášení výběrového řízení.


V rámci projektu Modernizace výukových učeben a společných prostor na ZŠ Hornická byla realizována jeho první část. Behěm jarních prazdnin byly na druhý a třetí pavilon nainstalovány šatní skříňky. V pondělí 7. 3. 2011 byly žákům předány klíče od těchto skříněk. Realizaci prováděla firma Reduta z Bílovce, která vyhrála výběrové řízení.

První část projektu byla dokončena v měsíci květnu, kdy byly po šatních skříňkách ještě nainstalovány 3 interaktivní tabule do kmenových tříd. Druhá část projektu modernizace výukových učeben probíhala během letních prázdnin. Poslední týden školního roku jsme připravili k přestavbě dvě učebny cizích jazyků a dvě učebny výpočetní techniky. Nejdříve se vydrážkovaly v podlahách a ve zdech přívody pro kabeláž, pokladla se nová podlahová krytina, byly vymalovány třídy. Během této rekonstrukce byla rovněž provedena výměna oken. Do čistých prostor pak byl ustaven nový nábytek a nakonec zapojena výpočetní a auodiovizuální technika. Současně probíhalo zasíťování školy. Internet byl přiveden do 4 nových učeben a do kabinetů.

Od 1. září jsme tak díky projektu získali dvě nové učebny cizích jazyků s audiovizuální technikou a dvě počítačové učebny pro výuku informatiky. Na začátku nového školního roku se vyučující seznamují s novou technikou, aby ji co nejdříve mohli plně využívat ve výuce. Celkové náklady na modernizaci učeben a výukových prostor ZŠ Hlučín Hornická jsou naplánovány v rámci projektu uskutečněného přes Regionální operační program Moravskoslezského kraje ve výši 3 217 320,00 Kč. 85 % všech nákladů je hrazeno z fondů Evropské unie, 7,5 % z rozpočtu Hlučína a 7,5 % ze státního rozpočtu.

Projekt zateplení a výměny oken na naší ZŠ

Dne 15. 6. 2011 proběhlo u nás ve škole zahájení realizace projektu zateplení a výměny oken na ZŠ Hlučín Hornická, řešeno v rámci operačního programu Životní prostředí. Projekt je spolufinancován EU fondem soudržnosti, státním fondem životního prostředí ČR a městem Hlučín.


Dne 26. 6. 2012 se konalo u nás ve škole slavnostní předání hotového projektu zateplení a výměny oken na ZŠ Hlučín Hornická 7, který byl řešen v rámci operačního programu Životní prostředí.
Všechna práva vyhrazena     2013 © AK