Školní projekty
*************Naše škola byla oceněna za mezinárodní spolupráci


Na základě kritérii stanovených Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning v Bruselu získala dne 22. 10. 2018 ZŠ Hornická v Hlučíně Evropský certifikát kvality (European Quality Label) za mezinárodní projekt „My Friend Land is for YOU“ jako spolupracující škola se školami z Moldávie, Rumunska, Gruzie a Ukrajiny. Projekt byl realizován přes platformu eTwinning (www.etwinning.net) programu ERASMUS+, která podporuje on-line spolupráci škol a učitelů na dálku za pomoci digitálních technologií.

Projekt „My Friend Land is for YOU“ byl založen na představování svého města a školy postavičkou postavenou z lega a na navazování vzájemné spolupráce žáků různých zemí přes jednoduché aktivity, kterých cílem byla především vzájemná spolupráce mezi žáky partnerských zemí. Žáci tak měli možnost kromě praktického využití svých znalostí anglického jazyka jako komunikačního jazyka mezi partnery, vytvářet informační materiály pomocí digitálních technologii, které se v závěrečné aktivitě propojily i se zručnosti manuální. (viz. https://padlet.com/barbara_glacova/ljaty5gmks0k)

 

Sbíraní plastových vršků od PET-lahví


Projekt EMISE

Jsme partnery v projektu EMISE.

Recyklohraní

Naše škola se 2. září 2008 přihlásila do celostátní soutěže s názvem Recyklohraní, do které je zapojeno přes 2200 škol.

Mimo sběru elektroodpadu se musí plnit přibližně 1x měsíčně úkoly. Například museli žáci zhotovit plakát, jehož foto přikládáme.

Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost přímo ušetřit životnímu prostředí řadu surovin.

Z informací neziskové společnosti Asecol, která pro nás recyklaci zajišťuje, jsme se dověděli, jak naše škola přispívá k ušetření surovin. Díky zpětnému odběru jednoho kusu televizoru či monitoru dojde například k takové úspoře elektrické energie, jakou spotřebuje 60W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce. Úspora ropy znamená 22 km jízdy osobním automobilem, úspora pitné vody je asi 750 litrů a sníží se produkce skleníkových plynů o tolik, kolik vyprodukuje osobní automobil jedoucí na trase Ostrava-Praha. Produkce nebezpečných odpadů se sníží o 145 kg (to můžeme srovnat s roční produkcí nebezpečného odpadu 36 domácností).

Věříme, že naše účast v soutěži Recyklohraní bude další motivací ke třídění elektroodpadu nejen pro naše žáky, ale i pro širokou veřejnost.

Mgr. Růžena Vidurová, Mgr. Iva Landová
29. 1. 2012

Zpráva za školní rok 2011 / 2012

V tomto školním roce jsme nasbírali 137 kg elektrobaterií a 1 042 kg elektrozařízení.

  • Za tento sběr nám bylo připsáno: 3 687 bodů.
  • Za splněné úkoly jsme získali: 710 bodů.
  • Za splnění všech úkolů nám připsali: 1 000 bodů.
  • Celkově jsme získali: 5 397 bodů.

430 bodů jsme směnili za odměny pro nejlepší sběrače.

K dnešnímu dni máme možnost čerpat z 9 799 bodů.

Zpracovala: Mgr. Růžena Vidurová
29. 11. 2012

Z výuky žáků 6.B třídy o papíru, odpadech a obalech

Po zopakování o třídění odpadů v našem městě vyrábíme nástěnku GALERIE NÁDOB. Tu umístíme blízko hlavních dveří naší hezké školy.

V pracovním listě vyznačujeme směr - pobyb starého papíru z domácností až do papírny. Tato výuka nás baví.

A nás také! Je to práce ve skupině.

"Pracovní list vybarvíme, aby byl hezký. Pak ještě zjistit, kdo zajišťuje svoz, kam putují kamiony, než se vyrobí recyklovaný parír."

Konečný výsledek nástěnky GALERIE NÁDOB.

28. 1. 2013

JAK PRACUJEME PŘI PLNĚNÍ ÚKOLU RECYKLOHRANÍ U NÁS VE ŠKOLE
Krátká zpráva k 2. úkolu ROK POTÉ


V týdnu od 3. - 7. prosince 2012 žáci 5. ročníků plnili se svými učiteli tento úkol.

Nejdříve vyučující s žáky si připomněli význam sběru odpadu a jejich třídění. Zopakovali s žáky také druhy sběrných nádob umístěných v okolí školy anebo v místě bydliště. Upozornili na způsob jejich užití.

Pak dostali žáci namnoženou osmisměrku, kterou pak samostatně vyřešili. Výsledek osmisměrky zněl: ZMAPUJTO.CZ

S výsledkem pak dále pracovali ve vyučovací hodině Práce na PC. Vyučující tohoto předmětu pak na internetu vyhledali tuto stránku, kde si zobrazili její obsah a možnosti.

Jiná paní učitelka pak nafotila černou skládku, jejíž foto bylo zasláno v úkolu v minulém školním roce. Z fota je patrné, že došlo k její úpravě. Jelikož se vedle této bývalé černé skládky rozšiřovala cesta, byla svrchní vrstva zavezena zeminou.

Tento úkol Recyklohraní žáci řešili v hodině přírodovědy a byl pěkným zpestřením výuky, neboť děti rády řeší křížovky a osmisměrky.

19. 6. 2013

Zpráva za školní rok 2012 / 2013

V tomto školním roce jsme nasbírali 97 kg elektrobaterií, 412 kg elektrozařízení a 25 ks mobilů. Je to méně bodů než v loňském školním roce, jelikož za odevzdané televizory už nejsou připisovány body. Ke změně došlo v září r. 2012.

  • Za tento sběr nám bylo připsáno: 1 860 bodů.
  • Za splněné úkoly jsme získali: 950 bodů.
  • Za splnění všech úkolů nám připsali: 1 000 bodů.
  • Celkově jsme získali: 3 810 bodů.

8 830 bodů jsme směnili za pingpongový stůl a odměny pro nejlepší sběrače.

K dnešnímu dni máme možnost čerpat z 3 779 bodů.

Zpracovala: Mgr. Růžena Vidurová
7. 10. 2013

Na následujících třech letáčcích se můžete dozvědět, co přesně sbíráme do Recyklohraní. Děkujeme Vám za jakoukoliv pomoc.


14. 5. 2014

Za níže uvedené odměny jsme vyčerpali 2 266 bodů.


ProduktKsCena/ksCelkem
Gelová tetovací pera253106
Sada na ping pong24590
Voskovky 24 barev1616256
Míč na plážový volejbal52101 050
Dřevěné záložky429378
Fotbalový kopací míč, vel. 52193386
1. 6. 2015

Zpráva od týmu ASEKOL

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám zaslat certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2014. Dokument obsahuje návrh PR článku, který můžete využít k další komunikaci.

Roční zprávu za rok 2014 naleznete na našich webových stránkách www.asekol.cz v sekci „Tiskové centrum“.

Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za Vaši píli.
S přáním pěkného dne,

Tým ASEKOL a.s.


Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2014Adopce na dálku

         

„Důležitější než rozumět slovům je porozumět srdci.“

misionář Peter Krenický

Naše škola se zapojila v roce 2008 do projektu Diecézní charity ostravsko-opavské, který je zaměřený na trvalou pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině. Tam totiž žije mnoho dětí ve velmi špatných hmotných podmínkách. Adopce na dálku pomáhá dětem, které pocházejí z ekonomicky slabých rodin, sirotkům a dětem z dětských domovů nebo dětem se zdravotním postižením. Za finanční příspěvek adoptivního rodiče bude o dítě postaráno bez toho, že by muselo opustit své zázemí, kulturu a zvyky. Tento způsob pomoci dává šanci adoptovanému dítěti dozrát v zodpovědnou osobnost.

V dubnu 2002 vznikl nápad ve středisku humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské, pomoci dětem ze Zakarpatské Ukrajiny, z území předválečného Československa. Je to šance pro některé chlapce a dívky, kterou organizuje charita s vydatnou pomocí slovenského kněze Petera Krenického, který na Podkarpatské Rusi působí už 10 let. Tuto pomoc se zatím podařilo zorganizovat v jediném ze 13 správních celků - v Tjačivském rajonu. Je to právě ten kousek světa, který nám v minulém století přiblížil svým dílem Ivan Olbracht.

Z médií a různých dobročinných akcí se občas dovídáme, jak lze podobným způsobem pomáhat ještě chudším dětem v Africe či Asii. To je jistě pravda. Jenže ta Podkarpatská Rus je nám přece jen blíž geograficky i historicky. Pro chudé horaly z údolí Teresvy je šance přicházející z jejich bývalé vlasti – Československa – nadějí a zázrakem.

Naší novou kamarádkou se tedy stala Nadija Vasylyvna Deket. Narodila se v roce 1996 a společně s desetiletým bratrem žije u babičky v domku o dvou místnostech. Chodí do 5. třídy, učí se výborně, má ráda matematiku, historii a jazyky. Ráda kreslí a vyšívá.


Tak jako loňský rok, tak i letos, vybírali učitelé, ale i kuchařky, peníze na dárky pro Naďu, která kromě vánočních svátků slaví v prosinci také narozeniny. Bylo vybráno 1 420 Kč. Díky této částce jsme Nadi koupili spoustu krásných dárků, např. náušnice, mikinu, batoh, barvy na malování, ovoce či sladkosti. Věříme, že jsme jí těmito dárky udělali radost.

Mgr. Iva Landová
Nadia Deket

Naše adoptivní kamarádka Nadia je už slečna – je jí 18 let. Studuje střední školu, nyní je ve 3. roč. V dalším školním roce bude matu- rovat a stane se programátorkou. Právě to, že ji sponzorujeme, jí kromě jiného, umožňuje studovat.

Mgr. Iva Landová

Všechna práva vyhrazena     2013 © AK