VÝCHOVNÝ PORADCE


Výchovný poradce: Mgr. Petr Hanzlík

Kontakt: petr.hanzlik@zshornicka.cz

 

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 2018/2019
Stručný průvodce přijímacím řízením
Legislativa a další předpisy, tiskopisy přihlášek


Stručný průvodce přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 2018/2019

 

Přijímání na střední školy a konzervatoře (legislativa a další předpisy, tiskopisy přihlášek)

 

Informace vycházejícím žákům


Webové stránky, kde lze nalézt aktuální informace o oborech vzdělání, přijímacích zkouškách i možnostech uplatnění po ukončení studia:

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

www.cermat.cz

www.portal.mpsv.cz

www.budoucnostprofesi.cz

www.comdi.cz

www.zkouskaosobnosti.cz
Všechna práva vyhrazena     2013 © AK