Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Ohlédnutí za projektem Edison (2019/2020)

Ohlédnutí za projektem Edison (2019/2020)

13.09.2019

Ohlédnutí za projektem Edison

Multikulturní vzdělávací projekt, během něhož se žáci v rámci prezentací v anglickém jazyce dozvěděli z úst těch nejpovolanějších co nejvíce o cizích zemích, na naší škole proběhl od 9. do 13. září 2019.

Těmi nejpovolanějšími byly letos 3 vysokoškolské studentky z různých koutů světa – Lana z Gruzie, Simina z Rumunska a Angelina z Ruska. Osobně je na naší škole přivítala paní místostarostka Mgr. Petra Řezáčová a předala jim drobné dárky.

Během vyučovacích hodin stážistky seznámily žáky 3.-9. ročníku se základními informacemi o svých zemích, měly připravené zajímavé prezentace doplněné videem. Komunikace probíhala v angličtině, a tak měli žáci možnost tento jazyk prakticky denně používat. Těm mladším samozřejmě pomohli s angličtinou průvodci, vybraní žáci 9. ročníku, kteří byli ve třídě přítomni a kteří také pomáhali stážistům na naší škole po celou dobu pobytu.

Vyvrcholením celého projektu byla páteční akce Global Village, stánky tvořená vesnička, kde v každém jejím koutě mohli žáci 1. a 2. stupně zažít něco jiného, dokonce i ochutnat. Simina z Rumunska upekla za pomoci hostitelské rodiny typické knedlíky plněné švestkami, Engelina připravila sladkou ruskou dobrotu a Lana z Gruzie si také nachystala sladkou ochutnávku vyrobenou z hroznového vína a vlašských ořechů. Rovněž byl nachystán na Global Village i stánek České republiky, ve kterém naši žáci představili stážistkám naše město, zemi a tradice. Nechyběla zde ani reprezentativní ukázka a ochutnávka tradičních českých dobrot. Na stážisty zde nakonec čekal vědomostní kvíz o naší zemi. 

Stážistky poděkovaly za příjemnou atmosféru na naší škole a zázemí, které jim bylo vytvořeno. Pro naše hosty jsme na závěr přichystali na památku malé překvapení, a to v podobě společné fotografie. 

Netradičně strávený týden nám neskutečně rychle utekl. Bylo zajímavé vidět, že naše společnost dokáže fungovat i bez předsudků vůči jiným národnostem. Během pár dní vznikla nová přátelství a také byla cítit týmová spolupráce a ochota pomoci.

Velmi děkujeme rodičům našich žáků, kteří po dobu probíhajícího projektu poskytli zahraničním studentkám pobyt ve svých rodinách. Z kladných reakcí žáků lze vyčíst, že vynaložené úsilí pro zrealizování projektu se jistě vyplatilo.
 
Mgr. Jana Losíková