Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Projekt AIESEC – Edison

Projekt AIESEC – Edison

05.09.2019

Stejně jako před dvěma lety začínáme nový školní rok projektem AIESEC – Edison. Naše škola je ráda, že může opět přivítat studenty z cizích zemí.
Skupinka vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy jeden týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

Tentokrát do naší školy zavítají stážisté z Ruska, Turecka a Hong Kongu. Každý z nich postupně navštíví jednotlivé třídy, kde ve svém programu žákům představí svou rodnou zemi. Jsme zvědaví, co si pro nás tento rok přichystají. Projekt vyvrcholí v pátek akcí ,,globální vesnice´´, kde si každý stážista připraví stánek, ve které bude prezentovat kulturu své země. Rovněž i my připravíme na oplátku pro stážisty stánek český.

AIESEC EDISON
Zkratka a zároveň název celého projektu, EDISON, vystihuje vše, co projekt zahrnuje, čím je přínosný i pro koho je určený.

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

 „Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.“