Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Využití hlučínského jezera

Využití hlučínského jezera

16.09.2021

Vážení rodiče,
rádi bychom znali Vaše názory, návrhy a postřehy na vhodné využití Hlučínského jezera po provedení nutných technických opatření, jež nyní probíhají v souvislosti s projektem „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“. Pro zajištění co nejvíce podkladů byl vytvořen tento dotazník, který nám po vyplnění, prosím zašlete. Dotazník je možno vyplnit on-line formou, popřípadě je možné jej stáhnout a vytisknout a vyplněný odevzdat na sběrném místě (u vás na úřadě, či na místech obvyklých). Termín vyplnění a odevzdání dotazníku je stanoven nejpozději do 27. 9. 2021. Předem děkujeme za zodpovězení otázek a dodání na MěÚ Hlučín k vyhodnocení. Následné projednání návrhů a postřehů na vhodné využití Hlučínského jezera se uskuteční v rámci velkého Kulatého stolu dne 7. 10. 2021 od 16 hodin v KD Hlučín, kde jste srdečně zváni.

DOTAZNÍK K TVORBĚ STUDIE VYUŽITÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

 https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/verejne-projednavani/dotaznik-k-tvorbe-studie-vyuziti-hlucinskeho-jezera.html

Místostarostka Mgr. Petra Řezáčová