Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Poradenské služby

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Petr Hanzlík

Kontakt: petr.hanzlik@zshornicka.cz


 
Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 2019/2020
Stručný průvodce přijímacím řízením
Legislativa a další předpisy, tiskopisy přihlášek​

Stručný průvodce přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 2019/2020

 
Přijímání na střední školy a konzervatoře (legislativa a další předpisy, tiskopisy přihlášek) 
Informace vycházejícím žákům

Webové stránky, kde lze nalézt aktuální informace o oborech vzdělání, přijímacích zkouškách i možnostech uplatnění po ukončení studia:

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

www.cermat.cz

www.portal.mpsv.cz

www.budoucnostprofesi.cz

www.comdi.cz

www.zkouskaosobnosti.cz