Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Úspěchy žáků

Úspěchy našich žáků v soutěžích10.12.2020

Během distančního studia naši žáci nelenili a zúčastnili se soutěží. Tradičně se zapojili do anglicko-výtvarné soutěže Oxford Illustrator, která letos proběhla distančně. Úkolem žáků bylo k anglickému textu vytvořit libovolnou technikou ilustraci. V I. kategorii (4.-5. roč.) se na 2. místě umístila Terezie K. a v kategorii III (8.-9.roč.) získala krásné 1. místo Tereza P. ze třídy 9.C. Oběma dívkám gratulujeme!

U příležitosti výročí úmrtí J. A. Komenského vyhlásil spolek Balónek, z. s....

Úspěch ve výtvarné soutěži Namaluj muziku (2019/2020)30.11.2019

Úspěch ve výtvarné soutěži Namaluj muziku

Naše škola se zúčastnila mezinárodní Výtvarné soutěže Stonavská Barborka 2019 v rámci Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka s námětem Namaluj muziku. 
Přestože se v této soutěži sešlo obrovské množství žákovských děl, naše žákyně Renáta Halfarová z 9.C se umístila se svojí prací "Melodie podzimu" na nádherném druhém místě.
 
Bc. Danuše Švrčinová
 

Oblastní výtvarná soutěž Barevný podzim (2019/2020)20.11.2019

Oblastní výtvarná soutěž Barevný podzim

Do tohoto oblastního kola, které se pořádalo v DDM Ostravě - Porubě, se přihlásilo celkem 1 352 dětí se svými pracemi. O to více nás těší, že se naši žáci umístili na prvních dvou místech - 1. místo Fabien Krischke a 2. místo Filip Stařinský. Dne 20. 11. 2019 jim byli na vernisáži výstavy předány diplomy a ceny.
 
Bc. Danuše Švrčinová
 

OXFORD ILLUSTRATOR (2019/2020)24.10.2019

OXFORD ILLUSTRATOR

Dne 24.10. 2019 se konal v Ostravě-Porubě 8. ročník anglicko-výtvarné soutěže OXFORD ILLUSTRATOR, které se zúčastnilo téměř 50 soutěžících. Úkolem bylo vytvořit ilustraci na základě anglicky psaného textu. Naše žákyně Barbora Glonková se umístila na krásném druhém místě.
 
Bc. Danuše Švrčinová
 

ÚSPĚCHY VE VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍCH31.05.2019

ÚSPĚCHY VE VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍCH

I když je ZŠ Hornická 7 zaměřena především na rozvoj matematiky, stále se ukazuje, že naši žáci rovněž rádi, krásně a úspěšně malují. Proto jsme se v průběhu dubna přihlásili hned do dvou výtvarných soutěží. První byla celostátní výtvarná a literární soutěž s názvem Voda pro život pod záštitou 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Bc. Hany Brňákové a za finanční podpory dotačního programu Moravskoslezského kraje. Soutěže se zúčastnilo přes 80 škol a...

Výtvarná soutěž „U babičky v kuchyni“28.05.2019

Výtvarná soutěž „U babičky v kuchyni“

V dubnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Místní akční skupina z Hlučínska na téma "U babičky v kuchyni". Do soutěžní tvorby se zapojily děti jak z prvního, tak druhého stupně naší školy. Prací bylo opravdu mnoho, neboť se do této soutěže přihlásilo mnoho škol z Hlučínska a okolí. Vyhlášení výsledků proběhlo 28. 5. 2019 u příležitosti otevírání turistické sezóny v Kravařích. Měli jsme obrovskou radost, když jsme se dozvěděli, že v...

Výtvarná soutěž Barevný podzim21.11.2018

Výtvarná soutěž Barevný podzim

Naše škola se v listopadu tohoto školního roku zapojila do 24. ročníku oblastní výtvarné soutěže "Barevný podzim". Do této soutěže bylo zasláno z mnoha škol Severomoravského kraje celkem 1 225 prací. O to více máme radost, že naše žákyně z 8.C Renáta Halfarová obdržela ve své kategorii 1. místo. 21.11.2018 proběhla vernisáž a slavnostní předávání cen, kde Renáta dostala kromě diplomu i hodnotné ceny. Gratulujeme.
Bc. Danuše Švrčinová


 
                    

 

Úspěch ve výtvarné soutěži "Namaluj svůj svět"01.09.2018

Úspěch ve výtvarné soutěži "Namaluj svůj svět"

Na konci minulého školního roku jsme se zapojili do výtvarné soutěže pořádané MAS Hlučínsko z.s. s názvem NAMALUJ SVŮJ SVĚT. 1. 9. 2018 proběhlo na Hlučínském jezeře vyhlášení vítězů. Přestože se této soutěže zúčastnilo mnoho škol z Opavska a Hlučínska, v kategorii žáků ZŠ 2. stupně se naši žáci umístili na 1. a 2. místě. Filip Stařinský z 8.A obdržel 1. místo a Karolína Ulrychová ze 7.A získala 2. místo. Gratulujeme.

 
      

Úspěchy ve výtvarné soutěži na téma "Škola"20.06.2018

Úspěchy ve výtvarné soutěži na téma "Škola"

Na jaře tohoto školního roku jsme se účastnili výtvarné soutěže s názvem Tvorba paměťního listu pro prvňáky na téma "Škola".

S radostí jsme obdrželi zprávu, že naše žákyně Alžběta z 9. ročníku vyhrála 1. místo a Vendula rovněž z 9. třídy se umístila jako absolutní vítěz celé soutěže. Její práce bude podkladem pro tvorbu všech paměťních listů budoucích prvňáčků.

Děvčata byla pozvána 20. 6. 2018 na Městský úřad v Hlučíně, kde jim byly předány...

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (krajské kolo 2017/2018)06.02.2018

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (krajské kolo - 2017/2018)

Denis Šimíček, žák 9.B, se umístil na 1. místě krajského kola v soutěži Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. K tomuto výsledku mu opět velmi srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchu v celostátním kole, kam postupují pouze první čtyři soutěžící.

Výborného umístění v této soutěži dosáhli také žáci Hynek Baturný (5. místo) a Kryštof Kastowský (8. místo), kteří jsou také ze třídy 9.B. I jim rovněž blahopřejeme.


...

Talent Karolínka Plevová03.11.2017

Talent Karolínka Plevová

V pátek 3. listopadu se v Ostravě uskutečnilo krajské kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY, kterou pořádá Mensa ČR a jež je založená na logických úlohách. V kategorii druhých až pátých tříd se na 3. místě umístila Karolínka Plevová, žákyně páté třídy naší školy. Díky skvělému výkonu postoupila do celostátního kola, které se uskuteční koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu.

Blahopřejeme!
 
paní učitelka PaedDr. Marie Konečná
 
                         

 

Závěrečná práce v programu GIMP20.01.2017

Závěrečná práce v programu GIMP (2016 / 2017)

Eliška Pabyšková (9. B) vytvořila v programu Gimp výbornou závěrečnou práci, na kterou se můžete podívat kliknutím na níže uvedený obrázek.

 

 

Stavba budoucnosti se líbila i vysokoškolákům07.12.2016

Stavba budoucnosti se líbila i vysokoškolákům (2016 / 2017)

Ve středu 7. prosince dosáhli žáci Základní školy Hornická velkého úspěchu. Zúčastnili se druhého ročníku soutěže Stavby budoucnosti. Úkolem bylo vytvořit model obydlí pro rodinu na téma „Stavby budoucnosti v souladu s přírodou.“

Přihlášení do soutěže se uskutečnilo už na jaře letošního roku. „Ještě před prázdninami jsme se ve třídě domluvili, jak by měl náš model vypadat, s tím, že o prázdninách každého napadne ještě něco navíc,“...

Úspěch ZŠ Hornické v soutěži OXFORD ILLUSTRATOR04.10.2016

Úspěch ZŠ Hornické v soutěži OXFORD ILLUSTRATOR

Na tuto anglicko-výtvarnou soutěž jsem byla s dalšími dvěma žáky naší školy vybrána po úspěšném absolvování školního kola.

Cílem soutěže (konané v Ostravě - Porubě) bylo, co nejlépe ztvárnit anglický text, který jsme na místě dostali. Čas na vypracování byl 2 hodiny. Pro některé to je málo, ale dalo se to zvládnout. Pro zpracování jsme si mohli zvolit libovolné pomůcky i techniku. Vybrala jsem si akrylové barvy, protože s nimi ráda pracuji....

Svět techniky očima dětí24.06.2016

Svět techniky očima dětí

Naši žáci se v rámci výtvarné výchovy zapojili do soutěže Svět techniky očima dětí. Do soutěže bylo zasláno celkem 262 žákovských prací z různých škol. Proto jsme měli velkou radost, když jsme se dozvěděli, že žák naší školy Tomáš Kalvar (8.B) se umístil na 1. místě. Slavnostní vyhlášení této výtvarné soutěže proběhlo 24. 6. 2016 ve Světě techniky. Velice nás potěšilo, když jsme se dozvěděli, že Tomáš Kalvar navíc obdržel také cenu Ředitele Světa techniky. Přejeme...

Úspěch našich žáků v projektu Emise22.04.2016

Úspěch našich žáků v projektu Emise

Dne 22. 4. 2016 se v rámci projektu Emise na gymnázium v Havířově uskutečnilo krajské kolo soutěže GYMKOM (přírodovědná soutěž z oblasti Chemie, Biologie, Matematiky, Geografie a Fyziky) mezi školami z Havířova, Opavy a Hlučína. Zúčastnilo se devět postupujících družstev z oblastních kol, které proběhli na začátku roka.

Naše dívčí družstvo: Natálie Halfarová, Pavlína Smolková, Natálie Křižáková skončilo na 3. místě.

Druhé družstvo z naší školy: Tomáš...

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (opakovaný úspěch našich žáků)12.02.2016

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
(opakovaný úspěch našich žáků)

Toho budeme sice znát až v červnu, ale nejlepšího mladého chemika našeho kraje už známe. Je to žák ze ZŠ Hornická – Jakub Vagunda. V krajském kole soutěže se umístil na 1. místě v teoretické i praktické části.
Stejné soutěže se zúčastnily z naší školy další žákyně. Pavlína Smolková obsadila krásné 5. místo. Barbora Kulhánková postoupila do praktické části, ale z důvodu nemoci se jí nemohla zúčastnit.
Jakub Vagunda pak...

Ocenění za výborné výsledky v testování SCIO 201613.01.2016

Ocenění za výborné výsledky v testování SCIO

Naši žáci získali ocenění za výborné výsledky v testování Stonožka, které na naší škole společnost Scio realizovala v první polovině školního roku 2015/2016. Jmenovitě jsou to Jiří Ježek (6. ročník) a Smolková Pavlína (9. ročník). Blahopřejeme.


 


 
                             

 

Úspěch našich žáků v soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR30.12.2015

Úspěch našich žáků v soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Do regionálního kola soutěže postupuje prvních 36 úspěšných řešitelů. Regionální kolo se bude konat 27. ledna 2016 na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a Gymnázium v Ostravě. Všem postupujícím blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.

Výsledková listina


 

Výborné umístění našich žáků v Moravskoslezském matematickém šampionátu23.10.2014

Výborné umístění našich žáků v Moravskoslezském matematickém šampionátu

Dne 23. října 2014 se žáci třídy 9. B Eliška Cigánová, Jiří Cingel, Daniela Dudková, Kateřina Dluhošová, Ondřej Kulich, Matěj Schoffer, Ondřej Vjačka zúčastnili Moravskoslezského matematického šampionátu na Wichterlově gymnáziu v Ostravě Porubě.
Mezi nejlepšími v soutěži v kategorii ZŠ 9, kde soutěžilo 172 soutěžících, byl Ondřej Vjačka (6. místo) a Jiří Cingel (10. – 11. místo).
 
Mgr. Petr Hanzlík, vyučující ZŠ
...

Ocenění za výborné výsledky v testování SCIO20.05.2014

Ocenění za výborné výsledky v testování SCIO

Společnost Scio realizovala v druhé polovině školního roku 2013/2014 testování některých žáků naší školy. Ocenění od společnosti SCIO za výborné výsledky dosáhl žák Přemek Bělka ze třídy 7.B.

3001: Příběh planety16.05.2014

3001: Příběh planety

V pátek 16. května 2014 byla žákyně 5.A DENISA PRYMUSOVÁ pozvána do Prahy na slavnostní předávání cen. Její výtvarná práce postoupila do užšího výběru z celkového počtu 2 834 výtvarných příspěvků.

Po návratu se mohla pochlubit pěkným 4. místem a spoustou zážitků z celé akce, která byla součástí Mezinárodního knižního veletrhu. Blahopřejeme.
 

 

Österreich fährt Rad09.05.2014

Österreich fährt Rad

V letošním školním roce 2013/2014 se naše škola zapojila do projektu s názvem Österreich fährt Rad.

Žáci devátého ročníku si vyzkoušeli práci s fotkami a k jednotlivým snímkům vymýšleli vlastní německé texty. Tím se zúčastnili a zapojili se tak do mezinárodní literární soutěže kreativního psaní vyhlášené Österreich institutem.

Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování našim deváťákům za práci i píli v hodinách němčiny a popřát jim vše dobré na jejich cestách...

Matematický klokan21.03.2014

Matematický klokan

Každý rok se na naší škole pořádá matematická soutěž s názvem Matematický klokan. V tomto školním roce se soutěž konala v pátek 21. 3. 2014. Na níže uvedené odkazu si můžete prohlédnout výsledky v jednotlivých kategoriích. Všem účastníkům soutěže děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Matematický klokan - výsledky 

Pythagoriáda11.02.2014

Pythagoriáda

Dne 11. 2. 2014 se konala na naší škole každoroční matematická soutěž Pythagoriáda. Na níže uvedeném odkazu se můžete podívat na výsledné umístění soutěžících žáků 5. až 8. tříd. Všem žákům děkujeme za účast a těm nejúspěšnějším blahopřejeme.

Výsledné umístění žáků na Pythagoriádě 2014

Výsledky soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR03.02.2014

Výsledky soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, ve které dosáhli vynikajících umístění.

Do celorepublikového kola postupují tito žáci:

1. Štěpánek Pavel – ZŠ Opava, Otická 18
2. Ligocký Martin – ZŠ Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638
3. Groh Martin – ZŠ Hlučín, Hornická 7
4. Matoušek Štěpán – ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2
5. Hernandezová Natálie – ZŠ TGM Opava, Riegrova 13

K dosaženému výsledku všem...

Nejlepší výsledek ve SCIO testech v MS kraji13.01.2014

Nejlepší výsledek ve SCIO testech v MS kraji získal žák naší školy !

Žák 9. třídy naší školy - Martin Groh - zíkal ve SCIO testech v testování matematiky pro deváté třídy nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji mezi žáky základních škol. K dosaženému výsledku mu srdečně blahopřejeme.

 

Projekt Michaely Jindrové18.10.2013

Projekt Michaely Jindrové "Můj vysněný dům"

Žákyně 9. B - Michaela Jindrová - zpracovala jako projekt svůj domácí úkol do německého jazyka na téma Můj vysněný dům. Jak se jí úkol povedlo krásně splnit, si můžete prohlédnout na fotografiích.