Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Zaměstnanci školy

 
Vedení školy Tel . kontakt e-mail
Mgr. Martin Franek, ředitel školy 725 061 412 martin.franek@zshornicka.cz
Mgr. Šárka Sobolová, zástupce ředitele 725 061 414 zastupce.reditele@zshornicka.cz
Mgr. Petr Hanzlík, výchovný poradce 607 078 410 petr.hanzlik@zshornicka.cz
Bc. Martina Franková, ekonomka 725 061 410 frankova.martina@quick.cz
     
Učitelé první stupeň    
Mgr. Margit Válová   margit.valova@zshornicka.cz
Mgr. Lenka Štverková   lenka.stverkova@zshornicka.cz
Mgr. Markéta Perdochová   marketa.perdochova@zshornicka.cz
PaedDr. Marie Konečná   marie.konecna@zshornicka.cz
Mgr. Jana Schindlerová   jana.schindlerova@zshornicka.cz
Mgr. Andrea Starečková   andrea.stareckova@zshornicka.cz
     
Učitelé druhý stupeň    
Mgr. Tomáš Slovák   tomas.slovak@zshornicka.cz
Mgr. Hana Rychlá   hana.rychla@zshornicka.cz
Mgr. Barbara Glacová   barbara.glacova@zshornicka.cz
Mgr. Michal Jenčo   michal.jenco@zshornicka.cz
Mgr. Jakub Boček   jakub.bocek@zshornicka.cz
Mgr. Petr Hanzlík   petr.hanzlik@zshornicka.cz
Ing. Martin Krupa, Ing.Paed.IGIP   martin.krupa@zshornicka.cz
Mgr. Kateřina Straubová   katerina.straubova@zshornicka.cz
Mgr. Bronislava Halusková   bronislava.haluskova@zshornicka.cz
Mgr. Karla Pelikánová   karla.pelikanova@zshornicka.cz
Mgr. Jana Losíková   jana.losikova@zshornicka.cz
Mgr. Aleš Baturný   ales.baturny@zshornicka.cz
Mgr. Dana Daňková   dana.dankova@zshornicka.cz
Mgr. Kateřina Kubná   katerina.kubna@zshornicka.cz
Ing. Dagmar Nevřelová   dagmar.nevrelova@zshornicka.cz
Mgr. Martina Plchová   martina.plchova@zshornicka.cz
Mgr. Jana Pudichová   jana.pudichova@zshornicka.cz
Bc. Jan Schejok   jan.schejok@zshornicka.cz
Mgr. Daniela Režná   daniela.rezna@zshornicka.cz
Ing. Mgr. Gabriela Solařová   gabriela.solarova@zshornicka.cz
Bc. Andrea Šupolíková   andrea.supolikova@zshornicka.cz
Bc. Danuše Švrčinová   danuse.svrcinova@zshornicka.cz
Mgr. Nikolas Thiel   nikolas.thiel@zshornicka.cz
Mgr. Dana Wojtová   dana.wojtova@zshornicka.cz
     
Školní jídelna    
Lucie Železnovová, vedoucí školní jídelny 595 041 044
725 061 415
jidelna.zshornicka@seznam.cz
     
Školní družina    
Jaroslava Tkačíková, vedoucí vychovatelka 725 061 413 jaroslava.tkacikova@zshornicka.cz
Bc. Bohuslava Dihlová, vychovatelka   bohuslava.dihlova@zshornicka.cz
Bc. Andrea Šupolíková, vychovatelka   andrea.supolikova@zshornicka.cz
Bc. Terezie Jarošová   terezie.jarosova@zshornicka.cz
     
Metodik prevence    
Mgr. Aleš Baturný   ales.baturny@zshornicka.cz
     
Asistenti pedagoga    
Bc. Monika Boczková   monika.boczkova@zshornicka.cz
Miluše Demková   miluse.demkova@zshornicka.cz
Soňa Mílová   sona.milova@zshornicka.cz
     
Správní zaměstnanci    
Šárka Hubertová, hospodářka školy 725 061 411 hospodarka@zshornicka.cz
Petra Schullová, referentka školy 607 078 411 referentka@zshornicka.cz
Jiří Sýkora, školník 724 353 617 skolnik@zshornicka.cz