Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Erasmus+

Erasmus+

24.03.2022

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Cílem programu Erasmus+ je umožnit mezinárodní mobility (výjezdy) a podporovat mezinárodní spolupráci, přinášet také inovace do vzdělání a podporovat v účastnících všeobecný rozvoj dovedností. Využívá se také platforma e-Twinning, která propojuje školy prostřednictvím internetu. Programu ERASMUS+ se mohou zúčastnit jak žáci, tak učitelé.

Naše škola byla úspěšná s žádostí v klíčové akci KA 1 ve výzvě 2021 o krátkodobý projekt mobility v oblasti školního vzdělávání. V tomto projektu s názvem „Pozitivním přístupem k udržitelnosti“ spolupracujeme s řeckou školou již v eTwinningovém projektu. Skupina našich žáků bude své projektové partnery moci navštívit na půdě jejich školy v Athénách a budou spolupracovat v mezinárodních týmech na úkolech týkající se 17 cílů udržitelného rozvoje. V rámci tohoto projektu také vycestuje jeden pedagog na Island na profesní kurz se zaměřením na řízení pohody a stresu.

Vzhledem k tomu, že spolupráci se zahraničními školami považujeme za velmi důležitou, stejně tak výjezdy spojené s poznáváním jiných vzdělávacích systému a kultur, požádali jsme jako škola o akreditaci v rámci programu Erasmus+ na období 2021-2027, kterou jsme také získali. Tato akreditace nám umožní snadnější čerpání finančních prostředků v rámci programu. Znamená to, že v daném období se budou moci naši žáci a pedagogové vzdělávat v zahraničí. V rámci tohoto programu budou v daném období organizovány zahraniční mobility do zemí EU.

 

Akreditace Erasmus 
Mgr. Jana Losíková