Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

eTwinningový projekt na naší škole - Let´s get on board!

eTwinningový projekt na naší škole - Let´s get on board!

01.03.2021

eTwinningový projekt na naší škole - Let´s get on board!
 
logo                   logo1. 3. 2021

Článek v časopise věnující se mezinárodnímu vzdělání (str. 10-11)

https://www.dzs.cz/sites/default/files/mosaic/2021-03/MOZAIKA_jaro_2021.pdf
5. 1. 2021

Televize POLAR - Host dne (5. 1. 2021)

https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-05-01-2021-17-1417. 12. 2020

Cena DZS 2020

Dům zahraniční spolupráce udělil našemu projektu Let´s get on board! Cenu DZS 2020. Odborná porota v čele s náměstkem ministra MŠMT Václavem Velčovským vybrala ze všech vítězných projektů daných kategorií náš projekt jako ten nejlepší v celé republice.

Zástupci DZS nám přijeli osobně poblahopřát, předali nám ocenění a také dárky.

 
DZS


 
Všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

 
foto
Na vyhlášení výsledků se můžete podívat zde:

https://www.youtube.com/watch?v=YG3wna8iZZY

V publikaci Ceny DZS 2020 si můžete přečíst medailonek o našem projektu a také se seznámit s dalšími úspěšnými projekty v oblasti mezinárodního vzdělávání.
 
publikacehttps://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-12/Publikace_Uspesne-projekty-mez-vzdel_2020_WEB.pdf


 
Mgr. Jana Losíková6. 11. 2020

Celostátní úspěch naší školy

Našemu eTwinningovému projektu Let´s get on board, který byl realizován v rámci výuky anglického jazyka v loňském školním roce, bylo letos v září uděleno ocenění certifikát Quality Label.


 
certifikát

Tento Quality Label je udělován pouze inovativním projektům, které splňují kritéria kvality a které tak mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe.

Navíc tento projekt získal na podzim 2020 také Národní cenu eTwinning 2020 v kategorii projektů realizovaných na základních školách v ČR. Toto ocenění znamená, že náš projekt byl vyhodnocen v kategorii základních škol jako nejlepší z celé země! Všem žákům, kteří se na projektu podíleli, blahopřejeme. 

Bližší podrobnosti naleznete na tomto odkaze:
https://www.etwinning.cz/seznamte-se-s-nejlepsimi-projekty-2020/

Do třetice všeho dobrého byl tento projekt úspěšný i v mezinárodním měřítku, neboť byl oceněn Evropským certifikátem kvality. Toto ocenění je důkazem toho, že naše celoroční práce odpovídala vysokým evropským měřítkům.

 
evropský certifikát


 
Mgr. Jana Losíková
23. 9. 2020

Úspěch naší školy

S ohromnou radostí oznamujeme, že Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice udělilo našemu eTwinningovému projektu Let´s get on board! ocenění Quality Label 2020.

 
certifikát kvality


Projekt byl realizován i přes distanční výuku v loňském školním roce s žáky 6. ročníku v rámci výuky anglického jazyka.

Hodnocení probíhá na základě kritérií stanovených Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning pro všechny zúčastněné země. Každá přihláška je hodnocena třemi nezávislými hodnotiteli a certifikát je udělován inovativním projektům, které splňují zmíněná kritéria a mohou ve svých zemích sloužit jako příklad dobré praxe.

Žáci se mohou těšit na diplomy a také na dárky za svou práci a snahu v tomto projektu.
 
Mgr. Jana Losíková
28. 6. 2020

Ohlédnutí za eTwinningovým projektem Let´s get on board!

Školní rok 2019/2020 je u konce a s ním i náš eTwinningový projekt. Na odkazech níže si můžete připomenout jeho celkový průběh a výsledky.
 
Mgr. Jana Losíková 
book review

 
book gallery

19. 6. 2020

Úspěšné ukončení eTwinningového projektu

Po celou dobu školního roku 2019/2020 pracovali žáci 6. ročníku naší školy v rámci výuky anglického jazyka na eTwinningovém projektu s názvem Let´s get on board!. Spolupracovali na něm s týmy z Řecka, Itálie a Turecka. Hlavním cílem projektu bylo seznámit se s kulturou daných zemí v mnoha různorodých aspektech. Žáci v projektu pracovali na zajímavých úkolech především v týmech, ale i jednotlivě. Mezi projektové aktivity patřila práce s informacemi, tvorba prezentací, žáci tvořili vlastní logo projektu a také hlasovali o to vítězné. Mezi témata projektu patřily např. všeobecné informace o zemi, hudba, národní jídlo, pověry a tradice, osobnosti, zajímavá místa a další. Žáci pracovali s výstupy partnerů, na jejichž základě zpracovávali otázky a odpovědi. Vstoupili tak poprvé do role tvůrců deskových her, neboť hlavním výstupem tohoto projektu byla právě desková hra i v online verzi s názvem Let´s get on board!. Žáci se na její tvorbě aktivně podíleli od samého začátku projektu, a to zmíněnou tvorbou otázek a zpracováním odpovědí. V závěru projektu si vybrali typ hry a připravili hrací karty. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo pro žáky poslední online setkání se svými partnery, kdy si v mezinárodních týmech zahráli eTwinnigové hry a po rozloučení si čeští žáci zahráli hry své. Na výstupy našeho projektu, verze deskové hry, se můžete podívat zde:

 

Zde je krátké ohlédnutí za posledním setkáním plných her a zábavy.

 

Jsme velmi pyšní, že se nám podařilo splnit projektové výstupy i přesto, že téměř celé 2. pololetí se žáci vzdělávali distančně. Ani zmíněná karanténa nás nezastavila v práci, ba naopak za celou dobu se nám podařilo s našimi zahraničními partnery zrealizovat 7 online videohovorů. První setkání proběhlo v duchu sdílení našich dojmů z nově uvalené karantény, žáci si společně zahráli hru na Kahootu, kde hlavním tématem byla celosvětová problematika pandemie koronaviru. V dalších setkáních jsme hovořili o krásných místech našich zemí, sdíleli jsme monitory, abychom mohli ukázat své prezentace. V dalších setkáních jsme také hovořili o pověrách a zvycích, ukázali jsme si národní předměty, značky, představili jsme si národní jídla nebo jsme se naučili fráze jazyka našich partnerů. Jelikož nás pandemie uvrhla v karanténu, společně jsme se svými partnery rozhodli vytvořit originální plakát #DISTANTBUTUNITED, který je tvořen fotkami siluet všech žáků včetně učitelů a symbolizuje tak naši spolupráci. Prohlédnout si ho můžete zde:

 

Jsme rádi, že naši žáci přistupovali ke každému úkolu projektu zodpovědně a že na konci jeho období dokázal každý žák zhodnotit objektivně nejen celý projekt, ale rovněž svou práci. Všichni žáci byli za svou píli a spolupráci oceněni vyučujícím diplomy a drobnými cenami, přesto největší odměnou pro všechny byl pocit skvěle odvedené práce.

Věříme, že si žáci díky tomuto projektu rozšířili své obzory, zbavili se ostychu komunikovat v angličtině, kromě jazykových kompetencí si zlepšili i své ICT dovednosti, ale hlavně si uvědomili, že pocity, které zažívali poprvé ve svých životech v době karantény, byly podobné těm našich partnerů. Výstupy našeho projektu, deskové hry, vyučující anglického jazyka naší školy určitě rádi využijí v dalších letech pro zpestření své výuky.
 
Mgr. Jana Losíková 
czech team


 
hra27. 5. 2020

eTwinningový projekt Let´s get on board!

Ačkoliv je doba karantény a žáci se vzdělávají doma distančně, jsme velmi potěšeni, že žáci 6. C nelení a nadále pilně pokračují v práci na našem eTwinningovém projektu.

Za 2. pololetí, od 11. března, jsme se věnovali našim plánovaným tématům, a to jazykům, zajímavým místům našich zemí a národnímu jídlu. Žáci zvládli mnoho nelehkých úkolů, které zahrnovaly četbu různých textů, zpracování, tříbení a doplňování informací, nakonec vytváření otázek pro naši deskovou hru, a to vše v angličtině. Své komentáře také shromažďujeme a sdílíme na nástěnkách Padlet: https://padlet.com/janalosikova1/tbjq4r2rudao7a4. Je potřeba zmínit, že nepracujeme nejen na tématech týkajících se naší země, ale každá skupina, ať už naše, řecká, italská, nebo turecká, zpracovává texty a otázky jiné skupiny. Tím máme možnost se dozvědět mnoho nových a zajímavých informací o jiné kultuře.
 
Ani zmíněná karanténa nás nezastavila v práci, ba naopak za celou dobu se nám podařilo zrealizovat 7 online setkání, videohovorů, s tureckými partnery vždy v odpoledních hodinách. Konečně jsme měli možnost vidět se tváří v tvář a slyšet se. První setkání proběhlo v duchu sdílení našich dojmů z nově uvalené karantény a nakonec si žáci společně zahráli hru na Kahootu, kde hlavním tématem byla celosvětová problematika pandemie koronaviru. V dalších setkáních jsme hovořili o krásných místech našich zemí, sdíleli jsme monitory, abychom mohli ukázat své prezentace. V dalších setkáních jsme také hovořili o pověrách a zvycích, ukazovali jsme si národní předměty, značky, představovali jsme si národní jídla. Učili jsme naše partnery česky a my jsme se snažili naučit něco málo z turečtiny. Příjemnou atmosféru setkání dokončily společné hry na Kahootu vždy na dané téma hovoru.

Momentálně žáci editují poslední otázky do naší deskové hry na téma jídlo a také umisťují své komentáře o stravovacích návycích a jídle našich partnerů na nástěnku Padlet zde: https://padlet.com/janalosikova1/ypcdw47dhrent356.

Mezi poslední úkoly kromě konečného shrnutí a rozloučení patří vytvoření společného plakátu se všemi našimi zahraničními partnery. Tento originální plakát ponese pravdivé heslo #DISTANTBUTUNITED a bude tvořen fotkami siluet všech žáků včetně učitelů. Těšíme se, až si ho budeme moci vystavit ve škole a hlavně až si ho společně prohlédneme na půdě naší školy.

Věříme, že si žáci díky tomuto projektu nejen rozšířili své obzory, zbavili se ostychu komunikovat v angličtině, ale hlavně si uvědomili, že pocity, které zažívají poprvé ve svých životech v době karantény, jsou podobné těm našich partnerů.

Zde se můžete podívat na video mapující naše první setkání: https://youtu.be/7K3C2_M_ls0. Práci našich žáků najdete zde: https://twinspace.etwinning.net/94237/home a výstupy našich setkání si můžete prohlédnout zde: https://twinspace.etwinning.net/94237/pages/page/924450.
 
Mgr. Jana Losíková
 
 
fotografie
 
fotografie
 
fotografie
 
fotografie
 
fotografie

23. 2. 2020

Jak jsme Vás již informovali, žáci 6. ročníku v rámci hodin anglického jazyka spolupracují s týmy ze tří zemí, z Řecka, Itálie a Turecka, v eTwinngovém projektu Let´s get on board!, jehož hlavním výstupem bude desková hra se stejnojmenným názvem.

Na začátku roku se žáci výborně zhostili prvního úkolu, každý žák měl vymyslet pro náš projekt originální logo. I když české logo těsně nezvítězilo, mnohé návrhy byly velmi podařené.  Jak naše spolupráce zatím probíhá? Na každý měsíc máme stanovené téma, které zpracováváme do podoby prezentace. Doposud jsme pracovali na tématech naše země, hudba, naše tradice a svátky, zajímavé osobnosti, známé produkty, značky a pověry. Poté si společně prohlížíme prezentace našich partnerů a diskutujeme o informacích, které jsme získali. Nakonec na základě zhlédnutých prezentací připravujeme do naší deskové hry otázky ke každému tématu vybrané země.

Na co se mohou žáci těšit v druhém pololetí? Čekají nás další zajímavá témata, neboť budeme hovořit o našich rodných jazycích, mj. se budeme zabývat přejatými slovy z rodných jazyků našich partnerů, dále budeme představovat naše zajímavá místa či českou kuchyni. Nejvíce se žáci těší na společný videohovor, který uskutečníme s našimi partnery. Otázky máme již nachystány.

Věříme, že díky tomuto projektu si žáci vylepší své jazykové dovednosti, naučí se také pracovat s informacemi, spolupracovat a hlavně si rozšíří své obzory. Určitě si práce našich žáků nenechejte ujít.

 
fotografie


 
fotografie


 
fotografie


 
fotografieOdkaz najdete zde:
 

 
Mgr. Jana Losíková7. 11. 2019

Naše škola získala certifikát eTwinning Label za schválený projekt s názvem Let´s get on board!, který probíhá v rámci výuky anglického jazyka v 6. ročníku. Na tomto projektu naši žáci spolupracují s týmy ze tří zemí: Řecka, Itálie a Turecka.

Ptáte se, čeho zajímavého se tento projekt týká? Hlavním cílem je nejen představit svou zemi v sérii krátkých prezentací, ale především seznámit se s vybranými zeměmi, jejich kulturou v mnoha různorodých aspektech. Hlavním výstupem tohoto projektu bude desková hra Let´s get on board!, kterou si na konci školního roku také společně zahrajeme. Tato hra bude dostupná i v online podobě.

Cílem projektu je tedy vedle rozvinutí jazykových kompetencí také získávání kulturního povědomí o daných zemích, navázání přátelství a zlepšení ICT dovedností.  Věříme, že nás obohatí i práce s novými nástroji jako je např. ZeeMaps, Quizziz, Toondoo, Emaze, Padlet a mnoho dalších.

Žáci momentálně dokončili svůj první úkol, jehož podstatou bylo navrhnout logo našeho projektu. V listopadu budeme pomocí systému Tricider hlasovat, které logo z daných zemí je nejoriginálnější. Vítězné logo bude použito nejen jako hlavní logo projektu, ale především jako logo na hracích kartách a hrací desce.
 

Věříme, že si naši žáci díky tomuto projektu vylepší nejen své jazykové dovednosti, zvýší se jejich motivace, ale také se naučí toleranci a týmové práci. Určitě si práce našich žáků nenechejte ujít. Odkaz najdete zde:
   
 
Mgr. Jana Losíková