Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická

Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická

04.11.2014

Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická


 
Projekt CZ 1.10/2.1.00/30.01658
-
„Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická 7“
 


Tento projekt svým zaměřením reaguje na potřeby zkvalitňování vzdělávání žáků prostřednictvím modernizace vybavení a zavádění nových informačních a komunikačních technologií do výuky. V rámci tohoto projektu se uskutečnila modernizace 2 odborných učeben - biologie a fyziky a vybudování nové odborné učebny zeměpisu.
 V učebně zeměpisu mohou žáci naší školy od 1. září tohoto školního roku 2015/2016 využívat interaktivní tabuli, dataprojektor, vizualizér, tablety a další učební pomůcky. V učebně byla také vyměněna podlaha a nakoupen nový školní nábytek.

V učebně biologie bylo stávající vybavení rovněž doplněno novým dataprojektorem a vizualizérem. Žáci mohou novými mikroskopy s USB kamerou pozorovat mikroskopické preparáty rostlin a živočichů. Tyto kamery umožňují obraz nebo video z mikroskopu pro větší názornost sledovat na počítači.

V učebně fyziky, kromě nového dataprojektoru a vizualizéru, mohou žáci při výuce elektřiny pracovat s novými učebními demonstračními pomůckami.

Ve všech třech učebnách bylo instalováno nové roletové zatemnění, čímž se zlepšily světelné podmínky pro sledování obrazu z dataprojektorů a interaktivní tabule.
 
 
 
 


Modernizace těchto odborných učeben nejen zatraktivnila žákům výuku, ale jejich vybavení mohou využívat i v zájmových kroužcích např. zeměpisném a přírodovědném.
 
Mgr. Martin Franek, ředitel školy
 
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka ICT vybavení
(3. kolo)


https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zakladni-skola-hlucin-hornicka-7-okres-opava-prispevkova-organizace_2749/


příloha č. 1 - technická specifikace - kalkulace ceny

příloha č. 2 - čestné prohlášení

příloha č. 3 - krycí list nabídky ZŠ HORNICKÁ

příloha č. 4 - návrh kupní smlouvy

veřejná zakázka č. 3-2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZŠ HORNICKÁ VZ 3-2015

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ HORNICKÁ VZ 3-2015

 
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka ICT vybavení
(2. kolo)


Oznamujeme Vám, že výběrové řízení na veřejnou zakázku „Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická - Dodávka ICT vybavení“ se ruší.


Rozhodnutí o zrušení


 
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka ICT vybavení

Oznamujeme Vám, že výběrové řízení na veřejnou zakázku „Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická - Dodávka ICT vybavení“ se ruší.


Rozhodnutí o zrušení


 
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka učebních pomůcek


Příloha č. 1 - Specifikace učebních pomůcek

Příloha č. 2 - Kalkulace ceny 2-2014

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky ZŠ Hornická 2-2014

Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy 2-2014

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení 2-2014

Veřejná zakázka č. 2/2014

Výzva k podání nabídek ZŠ Hornická 2-2014

Zadávací dokumentace ZŠ Hornická 2-2014


 
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka nábytku a zatemnění učebenPříloha č. 1 - Specifikace předmětu VZ

Příloha č. 2 - Kalkulace ceny

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky ZŠ Hornická 2014

Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení

Veřejná zakázka č. 1/2014

Výzva k podání nabídek ZŠ Hornická 2014

Zadávací dokumentace ZŠ Hornická 2014