Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE (2021/22)

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE (2021/22)

07.03.2022

Ve čtvrtek 3. března 2022 jsme uspořádali pro žáky 8. a 9. tříd školní kolo olympiády v německém jazyce. Všichni soutěžící absolvovali obě části soutěže, která se skládala z písemného testu a ústního pohovoru. Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií. Do 1. kategorie byli zařazeni žáci bez vazby na německý jazyk (dlouhodobý pobyt v něm. hovořících zemích, pravidelný kontakt s něm. mluvícím příbuzným apod.), do 2. kategorie byli zařazeni naopak žáci s vazbou na německý jazyk.

Výsledky:

I. kategorie

1. Nela Králová, 8. C
2. Štěpán Hajdík, 9. C
3. Adéla Fichnová, 8. C


II. kategorie

1. Niklas Amar Scherer, 9. C
2. Denisa Kostková, 9. B


 

olympiáda v NJJsme velmi rádi, že naši žáci projevili zájem o účast v soutěži, přestože se němčinu učí teprve od 7. ročníku.
 
Mgr. Karla Pelikánová