Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Podpora digitálních technologií pro výuku v ZŠ Hlučín Hornická 7

Podpora digitálních technologií pro výuku v ZŠ Hlučín Hornická 7

11.01.2022


Název projektu: Podpora digitálních technologií pro výuku v ZŠ Hlučín Hornická 7

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014993

Realizace projektu: rok 2021

Rozpočet projektu: 1 193 631,77 Kč

Předmětem projektu je pořízení moderních mobilních digitálních technologií za účelem zvýšení kvality vzdělávání, zejména při výuce cizích jazyků, přírodovědných předmětů apod.  a zajištění vnitřní konektivity školy včetně připojení k internetu naší základní školy. 
V rámci vedlejších aktivit projektu realizujeme úpravu venkovního prostranství. 

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v ZŠ Hlučín, Hornická 7 v klíčových kompetencích a tím i zlepšit uplatnitelnost absolventů naší školy na školách středního vzdělávání, resp. na trhu práce. 

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.