Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

01.11.2016

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
 Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:
  • Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů
  • Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí
  • Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu