Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Projekt elektronizace veřejné správy v Hlučíně

Projekt elektronizace veřejné správy v Hlučíně

23.07.2013


Projekt elektronizace veřejné správy v Hlučíně finišuje
 

 Projekt ulehčí práci nejen samotným pracovníkům městského úřadu v Hlučíně, ale podstatnou pomoc přinese všem obyvatelům 14 spádových obcí, kteří si v budoucnu budou chtít na úřadě vyřídit třeba cestovní pas, stavební povolení, nebo si vyřídit další své záležitosti.

Projekt je zaměřeným na elektronizaci služeb veřejné správy a jeho cílem je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti. Přinese zlepšení a usnadnění komunikace občanů a podnikatelských subjektů s úřady územní samosprávy. Inovativnost projektu spočívá v instalaci nových technologií, které povedou ke zlepšení komunikace mezi občany a úřady, k novému a snadnějšímu přístupu k informacím.

Realizace celého projektu stála zhruba 5,5 miliónů korun, ze kterých bylo bezmála 5 miliónu hrazeno z prostředků EU. Nákup v sobě zahrnoval počítačové vybavení a programy pro technologické centrum, pořízení skenovací linky, elektronickou spisovou službu pro město Hlučín, tři další obce a devět škol, systém pro tvorbu formulářů a administraci usnesení a zápisů porad. V rámci projektu došlo také k úpravě elektronické pošty a rozšíření softwaru pro evidenci plateb za komunální odpad.

Technologické centrum zjednoduší práci zaměstnancům úřadu, kteří se nebudou muset zdržovat zbytečnou administrativou. Veškeré spisové materiály, které přijdou na úřad, se naskenují a v rámci elektronické spisové služby s nimi budou moci příslušní pracovníci městského úřadu pracovat.

K omezení nepříjemné administrativy přispěje i software na administraci usnesení a zápisů z porad rady a zastupitelstva města. Odpadne tak vysoká administrativní náročnost pro kontrolu, zápis a evidenci činností, které jsou v současné době nucení zaměstnanci městského úřadu vykonávat.

 Nezanedbatelnou pomoc pro občany bude znamenat zprovoznění interaktivních elektronických formulářů. Ty budou umístěny na webových stránkách Městského úřadu Hlučín. Zájemci si tak budou moci příslušnou žádost vyplnit v klidu doma, a pokud mají elektronický podpis, tak ji hned odeslat. Další možností je odeslání vyplněného formuláře na úřad a pak pouze přijít na Městský úřad Hlučín formulář podepsat. Na minimální dobu se tak zkrátí doba, kterou bude muset občan na úřadu strávit a dojde ke snížení administrativní zátěže. Těchto služeb budou moci využívat obyvatelé všech 14 obcí, pro které je Hlučín obcí s rozšířenou působností, tedy Bohuslavic, Dolního Benešova, Ludgeřovic, Markvartovic, Píšťě, Šilheřovic, Bělé, Kozmic, Závady, Hatě, Darkovic, Děhylova, Vřesiny a Dobroslavic.

Tři z těchto obcí (Bohuslavice, Bělá, Darkovice), včetně jejich škol, se staly partnery projektu a uzavřely s Městem Hlučín partnerské smlouvy. Díky tomu v rámci projektu získaly prostřednictvím Města Hlučín licence na využívání elektronické spisové služby, které byly z 85% hrazeny z prostředků Evropské unie a z 15% z rozpočtu partnerů. Elektronickou spisovou službu využijí při organizací spisové agendy také hlučínská radnice a tři městské školy.

Poslední důležitou částí projektu je rozšíření softwaru pro evidenci plateb za komunální odpad.

Projekt „I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba města Hlučín“ byl z 85% spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Informace o projektu:
  • Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - cíl konvergence
  • Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
  • Název projektu: I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba města Hlučín
  • Evidenční číslo: ISPROFIN: 117D111001087
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06740
  • Číslo smlouvy: 29547/2012-91/2
  • Název příjemce: Město Hlučín