Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

ÚSPĚCHY VE VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY VE VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍCH

31.05.2019

ÚSPĚCHY VE VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍCH

I když je ZŠ Hornická 7 zaměřena především na rozvoj matematiky, stále se ukazuje, že naši žáci rovněž rádi, krásně a úspěšně malují. Proto jsme se v průběhu dubna přihlásili hned do dvou výtvarných soutěží. První byla celostátní výtvarná a literární soutěž s názvem Voda pro život pod záštitou 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Bc. Hany Brňákové a za finanční podpory dotačního programu Moravskoslezského kraje. Soutěže se zúčastnilo přes 80 škol a porota vybírala z více než 700 prací. Měli jsme velkou radost, když jsme se dozvěděli, že 4 naši žáci získali v tak hojném zastoupení této soutěže čestné uznání. V kategorii ZŠ 2. stupeň byli oceněni tito žáci: Zuzana Piekniková a Filip Stařinský z 8. A, Renáta Halfarová z 8. C a Karolína Plevová z 6. C. Slavnostní vyhlášení a vernisáž se konala 30. 5. 2019 ve Víceúčelové hale v Opavě, kde žáci obdrželi s krásnými diplomy i zajímavé ceny.

Druhá soutěž, do které jsme se zapojili, se jmenovala Živá voda a byla pořádána Dětským internetovým časopisem Balónek. Do soutěže zaslalo své práce přes více než 400 žáků. Byli jsme proto velmi potěšeni, když nám bylo oznámeno, že naše žákyně z 8. A Natálie Gombárová se stala ve 4. kategorii vítězkou jak internetovým hlasováním veřejností, tak byla její práce vybrána jako vítězná i odbornou porotou. Zároveň ve 3. kategorii se žák 8. C Tadeáš Němec veřejným hlasováním dostal mezi vítězné práce a získal se svým počtem hlasů 2. místo. Oficiální předání cen proběhlo 31. 5. 2019 na Slezskoostravském hradu v rámci akce Hledej pramen vody, kde naši výherci obdrželi hodnotné ceny a získali motivaci do další výtvarné práce.
Zpracovala: Bc. Danuše Švrčinová