Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Erasmus+

Projekt „Pozitivním přístupem k udržitelnosti“15.04.2023

Erasmus+

„Pozitivním přístupem k udržitelnosti“

1. února 2022 byl na naší škole zahájen čtrnáctiměsíční projekt s názvem „Pozitivním přístupem k udržitelnosti“ a úspěšně byl ukončen 31. 3. 2023. Zrealizovali jsme dvě aktivity, jedna z nich byla skupinová mobilita žáků zaměřená na udržitelnost a druhá aktivita byla mobilita vyučující. Ta se v zahraničí zúčastnila profesního kurzu se zaměřením na téma well-being a řízení stresu. První aktivita byla po celou dobu propojena s oceněným

...

Erasmus+ KA122-SCH27.03.2023


Projekt Pozitivním přístupem k udržitelnosti
 
VV rámci programu Erasmus+, typ akce KA122-SCH - Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání, jsme v rámci naší organizace uspořádali několik besed, ve kterých naše vyučující sdílela zkušenosti s mobilitou. V říjnu absolvovala kurz na Islandu se zaměřením na téma Well-being a stress management. Uskutečnily se besedy pro žáky 2. st., ale i družinu, stejně tak i pro vyučující.  Na besedách s žáky vyučující
...

Erasmus days 202223.10.2022

Erasmus Days na ZŠ Hlučín, Hornická
 
V letošním roce se naše škola poprvé zapojila do celoevropských oslav Erasmus Days, které připadly na 14. října. Na stránkách erasmusdays.eu bylo registrováno bezmála 6300 akcí, zhruba o 600 víc něž loni, celkově se do oslav zapojilo 57 zemí z Evropy, v České republice proběhlo 145 akcí.
 
 
V rámci našeho projektu Pozitivním přístupem k udržitelnosti žáci 9.C přivítali na naší škole kamarády ze ZŠ Darkovičky, kterým přichystali program. Naši
...

Erasmus+ Positivním přístupem k udržitelnosti - besedy26.06.2022

Erasmus+ 
Na konci června uspořádali žáci účastnící se projektu Positivním přístupem k udržitelnosti pro své spolužáky besedy, aby sdíleli výsledky naší činnosti a aby je také motivovali k dalšímu studiu a účasti na mobilitách. Seznámili je s programem Erasmus+ a pohovořili o aktivitách týkající se nejen eTwinningu, ale i samotného výjezdu v rámci Erasmu+. Formou prezentace představili program, tematické zaměření, představili partnerskou školu, povyprávěli o kultuře, historii a gastronomii...

Výjezd do Řecka (květen 2022, Erasmus+)19.05.2022

 
logo Erasmus+

Erasmus+
Zpráva z výjezdu do Řecka – květen 2022


V rámci mezinárodního projektu programu Erasmus+ navštívili vybraní žáci 8. ročníku spolu se dvěma vyučujícími partnerskou školu v Řecku. Cílem projektu je změnit postoje žáků v oblasti udržitelného rozvoje, nabýt zkušenosti, zlepšit jazykové a komunikační dovednosti žáků a samozřejmě poznat kulturu našich partnerů a také naučit se vzájemně spolupracovat.

S partnery již žáci spolupracují pomocí aktivity eTwinning od začátku...

Erasmus+ „Pozitivním přístupem k udržitelnosti“ - návštěva partnerské školy10.04.2022

Erasmus+ „Pozitivním přístupem k udržitelnosti“

Na počátku dubna jsem navštívila v rámci přípravné návštěvy naši partnerskou školu Arsakeio – Tositseia School na severním předměstí hlavního města Atén. Tuto soukromou školu navštěvuje 2 000 žáků, od mateřské po střední školy. Každé ráno přivážejí školní autobusy žáky z různých oblastí Atén. 

Rozlehlý areál školy se nachází v klidném místě obklopený zelení, dokonalou kulisu tvoří pohoří tyčící se v jeho dáli. Součástí školy je velký...

Erasmus+ „Pozitivním přístupem k udržitelnosti“03.04.2022

 Jak jsme vás již informovali, naše škola před získáním akreditace v rámci programu Erasmus+ na období 2021-2027 byla úspěšná, neboť nám byla schválena žádost o grant v Klíčové akci 1. 

1. února 2022 byl na naší škole zahájen čtrnáctiměsíční projekt s názvem „Pozitivním přístupem k udržitelnosti“. V praxi to znamená, že díky finančním prostředkům z EU budou moci naši žáci v rámci projektu vycestovat do zahraničí, stejně tak jako jeden pedagog bude absolvovat na Islandu profesní kurz...

Erasmus+24.03.2022

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Cílem programu Erasmus+ je umožnit mezinárodní mobility (výjezdy) a podporovat mezinárodní spolupráci, přinášet také inovace do vzdělání a podporovat v účastnících všeobecný rozvoj dovedností. Využívá se také platforma e-Twinning, která propojuje školy prostřednictvím internetu. Programu ERASMUS+ se mohou...

Mezinárodní projekt Erasmus+ na ZŠ Hornická 706.12.2019

Mezinárodní projekt Erasmus+ na ZŠ Hornická 7

V rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+ naše škola jako hlavní koordinátor projektu s názvem „The International pupil Math Workshop přivítala na pět dní na naší škole své partnery projektu, a to 12 studentů z rumunské školy Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" a 8 studentů z řecké školy 6th gymnasium of Chania. Hlavním cílem projektu je učení se novým matematickým dovednostem s pomocí IT nástrojů, přičemž jednotlivé...