Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Třídy RVMP

Má Vaše dítě hlubší zájem o vzdělávání v přírodovědných předmětech?

 

Na ZŠ Hornická v Hlučíně je zřízena v každém ročníku na 2. stupni jedna třída pro žáky s hlubším zájmem o matematiku a přírodní vědy (RVMP). Matematika je v těchto třídách jedním z nejdůležitějších předmětů, kterému je věnováno 5 nebo 6 hodin týdně. Výuka se zaměřuje na rozvoj logického a abstraktního myšlení, důraz je položen na výchovu k samostatnosti při řešení úloh. Metody a formy práce (experimentální objevování nových poznatků, problémové metody, skupinová práce žáků, práce s počítačem aj.) přispívají k formování osobních vlastností dětí.

Do RVMP jsou přijímáni nejen žáci talentovaní v matematice, ale i žáci s hlubším zájmem o učení vůbec. V klidné a tvořivé atmosféře dobrých třídních kolektivů a cílevědomého vedení se rozvíjejí jejich osobnostní vlastnosti a žádoucí vztah k učení.

Žáci těchto tříd rádi soutěží. Mohou proto vychutnat i radost z úspěchů. Zejména v matematické a fyzikální olympiádě obsazují přední místa, úspěšní bývají i v olympiádách v cizím jazyce, v chemii, zeměpise, přírodopise. Zvýhodňuje je to pak při přijímání na střední školy. Přechod na střední školy, který je obvykle doprovázen potížemi, je u těchto žáků plynulejší, bez výraznějších změn v prospěchu.

Svůj zájem a talent mohou tito žáci dále rozvíjet v nepovinném předmětu cvičení z matematiky. Do tříd RVMP se mohou přihlásit žáci 5. ročníku ZŠ.
 

Přijímací řízení do tříd RVMP

 
plakát


Dokumenty:

Přihláška RVMP pro školní rok 2022/2023

Žádost o přestup

Příklady k přijímacím zkouškám RVMP č. 1

Příklady k přijímacím zkouškám RVMP č. 2

Příklady k přijímacím zkouškám RVMP č. 3