Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Modernizace učeben polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 7

Modernizace učeben polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 7

27.06.2023


 
Název projektu:                     Modernizace učeben polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 7
 
Registrační číslo projektu:    CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013128
 
Rozpočet projektu:               3 928 516,55 Kč
Financování projektu:           příspěvek Evropské unie 90 %, vlastní zdroje 10 %
Realizace projektu:                rok 2022 - 2023
 
Předmětem projektu je modernizace tří odborných učeben základní školy Hlučín na ul. Hornická 1266/7, 748 01 Hlučín vč. pořízení nábytku a vybavení. Jedná se o polytechnickou učebnu, PC učebnu a učebnu cizích jazyků.
 
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na ZŠ Hlučín v klíčových kompetencích a tím i
zlepšit uplatnitelnost absolventů školy na školách středního vzdělávání, resp. na trhu práce.
 
Specifické cíle projektu

  • zvýšení zájmu žáků o studium cizích jazyků, přírodních věd, technických oborů a
  •  
  • zlepšení dovedností při práci s moderní informační technikou;
  • rozvoj samostatnosti žáků s využitím tradičních i moderních výukových metod;
  • zlepšení podmínek pro práci s talentovanými žáky,
  • zvýšení motivace žáků při výuce,
  • rozvoj profesních dovedností pedagogů,
  • lepší příprava žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce.