Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

eTwinning

eTwinning v novém školním roce13.11.2022

eTwinning v novém školním roce

 

Od září je opět na naší škole realizována mezinárodní spolupráce v rámci hodin anglického jazyka. Tentokrát jsou do projektu zapojeni zatím nejmladší žáci, a to skupina 5.A.  V projektu s názvem „Our friends“ budeme po celý školní rok spolupracovat se stejně starými žáky ze Španělska, z Barcelony. 
 
Cílem projektu je motivovat žáky k učení se cizím jazykům, rozvinout jejich jazykové kompetence a rozšířit jejich kulturní obzory. Hlavním výstupem našeho

...

Ocenění mezinárodní spolupráce - eTwinning27.09.2022

Národní certifikáty kvality v rámci eTwinningu jsou udělovány učitelům za realizaci vynikajících projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské.

V září žáci 9.C, kteří v loňském roce pracovali na eTwinningovém projektu „Young Agents 0017 for a better world“, obdrželi certifikáty kvality eTwinning Quality Label. Předávání bylo spojeno s malou oslavou a občerstvením.

Projekt pod vedením Mgr. Jana Losíkové byl tematicky zaměřen na 17 cílů udržitelného...

eTwinning na naší škole16.06.2022

Jsme pyšní na to, že jsme úspěšně dokončili naši roční spolupráci v rámci eTwininngu s našimi zahraničními partnery. Náš projekt s názvem Young Agents 0017 for a better se zabýval 17 cíli udržitelného rozvoje. Díky propojení s programem Erasmus+ a finančním prostředkům z EU pracovali naši žáci osobně se svými partnery v Řecku. Jednotlivé aktivity během mobility, ale i po celou dobu projektu probíhaly v mezinárodních týmech, kladen důraz byl tedy na spolupráci. Dozvěděli jsme se mnoho nového,...

Ocenění našich žáků02.03.2022

Od září 2020 do listopadu 2021 byly třídy 7.A a 7.C zapojeny do hry s názvem „15“ aneb eTwinning má občanku. Oba týmy, Kaktusáci a Heroes, plnily v prostředí Twinspace různorodé úkoly za pomoci digitálních technologií.

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) oba kolektivy odměnilo za jejich práci zajímavými dárky.
 
Mgr. Jana Losíková


 
Kaktusáci                    Heroes


 

eTwinningový projekt Young Agents 0017 for a better world12.01.2022


eTwinning 
Náš projekt s názvem Young Agents 0017 for a better world pokračuje i v novém roce. Zaměřuje se na 17 udržitelných cílů rozvoje. Žáci 8. ročníku se na podzim věnovali cíli č. 4 – Kvalitní vzdělání. Na čem žáci pracovali?
 

  • Vytvořili akrostické básně. 
  • Vyplnili pololetní dotazník.
  • Zamýšleli se nad různými překážkami ve vzdělávání.
  • Pracovali v mezinárodních týmech, vyhledali a zapsali skutečné příběhy dětí, které se nemohou patřičně vzdělávat.
  • Společně s partnery
...