Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Formuláře a dokumenty

 
GDPR Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
   
ISIC Žádost o vystavení průkazu
   
Dokumenty školy Školní řád
  Vnitřní řád informační a kybernetické bezpečnosti
  Plán školy 2023 / 2024
  Souhlas zákonného zástupce pro odchod žáka domů při pozitivním testu na Covid-19 (PDF)
  Souhlas zákonného zástupce pro odchod žáka domů při pozitivním testu na Covid-19 (DOC)
  Žádost o uvolnění žáka z výuky
  Žádost o uvolnění žáka z vyučování v průběhu dne
  Plná moc pro podávání léků
  Žádost o přestup žáka
  Ukončení docházky žáka
  Žádost o uvolnění dítěte z předmětu Tělesná výchova
  Žádost o posouzení způsobilosti k tělesné výchově a sportu
  Žádost o vyhotovení druhopisu vysvědčení
  Školní logo
   
Školní jídelna Vnitřní řád školní jídelny
  Provozní řád školní jídelny
  Přihlášení / Odhlášení stravování
   
Zápis do 1. třídy Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
  Žádost o odklad školní docházky
  Zákonné podmínky pro přijetí k základnímu vzdělávání
  Knížka pro rodiče budoucích prvňáčků
  CHYSTÁME SE DO 1. TŘÍDY - Příručka o školní zralosti
   
Třídy s RVMP Přihláška RVMP pro školní rok 2024/2025 (doc)
Přihláška RVMP pro školní rok 2024/2025 (pdf)
  Příklady k přijímacím zkouškám RVMP č. 1
  Příklady k přijímacím zkouškám RVMP č. 2
  Příklady k přijímacím zkouškám RVMP č. 3
   
Školní družina Vnitřní řád školní družiny
  Školní vzdělávací program pro školní družinu
  Přihláška do školní družiny pro šk. rok 2023/2024