Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Projekty

Šablony JAK I.01.07.2023

 
Šablony JAK I.
Škola získala dotaci z EU (Evropský sociální fond) a MŠMT – projekt je evidován pod Registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0007456 s názvem Šablony JAK I. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
Fyzicky bude realizován od 1. 7. 2023
...

Modernizace učeben polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 727.06.2023


 
Název projektu:                     Modernizace učeben polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 7
 
Registrační číslo projektu:    CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013128
 
Rozpočet projektu:               3 928 516,55 Kč
Financování projektu:           příspěvek Evropské unie 90 %, vlastní zdroje 10 %
Realizace projektu:                rok 2022 - 2023
 
Předmětem projektu je modernizace tří odborných učeben základní školy Hlučín na ul. Hornická 1266/7, 748 01 Hlučín...

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - technologie pro znevýhodněné žáky 4/23)01.05.2023
Mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky
 
Na základě rozhodnutí č. MSMT-7896/2023-15 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - prevence digitální propasti), jsme získali finanční prostředky z finančního zdroje fondu Evropské unie - NEXT Generation EU.

Tyto prostředky nám byly přiděleny na základě Rozhodnutí a usnesení rady kraje č. 66/4931 ze dne 24. 4. 2023 (ÚZ 33088) ve výši 49 000 Kč.

Dotace byla
...

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - Doučování 1/23)04.04.2023
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Nástroj pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - Doučování)
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 01. 01. 2023 do 31. 08. 2023 v celkové výši 48 000 Kč.
Rozhodnutí MŠMT č.
...

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - Doučování 9/22)01.09.2022
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Nástroj pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - Doučování)
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 v celkové výši 30 000 Kč.
Rozhodnutí MŠMT č.
...

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - digitální technologie)01.06.2022
Pokročilé digitální technologie
 
Na základě rozhodnutí č. MSMT - 2391/2022-15 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost, jsme získali finanční prostředky z finančního zdroje fondu Evropské unie - NEXT Generation EU.

Tyto prostředky nám byly přiděleny na základě Rozhodnutí a usnesení rady kraje č. 45/3194 ze dne 30. 5. 2022 (ÚZ 33087) ve výši 369 000 Kč.

Dotace byla stanovena za účelem nákupu digitálních učebních pomůcek - pokročilých
...

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - technologie pro znevýhodněné žáky)17.03.2022
Mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky
 
Na základě rozhodnutí č. MSMT - 2393/2022-15 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - prevence digitální propasti), jsme získali finanční prostředky z finančního zdroje fondu Evropské unie - NEXT Generation EU.

Tyto prostředky nám byly přiděleny na základě Rozhodnutí a usnesení rady kraje č. 40/2740 ze dne 14. 03. 2022 (ÚZ 33088) ve výši 63 000 Kč.

Dotace
...