Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Projekty

"Podpora digitálních technologií pro výuku v ZŠ Hlučín Hornická 7"11.01.2022


Název projektu: Podpora digitálních technologií pro výuku v ZŠ Hlučín Hornická 7

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014993

Realizace projektu: rok 2021

Rozpočet projektu: 1 193 631,77 Kč

Předmětem projektu je pořízení moderních mobilních digitálních technologií za účelem zvýšení kvality vzdělávání, zejména při výuce cizích jazyků, přírodovědných předmětů apod.  a zajištění vnitřní konektivity školy včetně připojení k internetu naší základní školy. 
V rámci...

Podpora digitálních technologií pro výuku v ZŠ Hlučín Hornická 711.01.2022


Název projektu: Podpora digitálních technologií pro výuku v ZŠ Hlučín Hornická 7

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014993

Realizace projektu: rok 2021

Rozpočet projektu: 1 193 631,77 Kč

Předmětem projektu je pořízení moderních mobilních digitálních technologií za účelem zvýšení kvality vzdělávání, zejména při výuce cizích jazyků, přírodovědných předmětů apod.  a zajištění vnitřní konektivity školy včetně připojení k internetu naší základní školy. 
V rámci...

Modernizace odborných učeben vč. vybavení ZŠ Hlučín03.11.2020

 
 

Název projektu: Modernizace odborných učeben vč. vybavení ZŠ Hlučín

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010840

Realizace: rok 2020

Rozpočet projektu: 4 000 000 Kč

Předmětem projektu je modernizace tří odborných učeben základní školy Hlučín na ul. Hornická 1266/7 v Hlučíně včetně pořízení nábytku a vybavení do těchto učeben. Jedná se o PC učebnu, jazykovou učebnu a učebnu přírodních věd.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na naší základní
...

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí01.11.2016

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
 Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:
  • Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů
  • Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí
...

Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická04.11.2014

Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická


 
Projekt CZ 1.10/2.1.00/30.01658
-
„Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická 7“
 


Tento projekt svým zaměřením reaguje na potřeby zkvalitňování vzdělávání žáků prostřednictvím modernizace vybavení a zavádění nových informačních a komunikačních technologií do výuky. V rámci tohoto projektu se uskutečnila modernizace 2 odborných učeben - biologie a fyziky a vybudování nové odborné učebny...

Projekt elektronizace veřejné správy v Hlučíně23.07.2013


Projekt elektronizace veřejné správy v Hlučíně finišuje
 

 Projekt ulehčí práci nejen samotným pracovníkům městského úřadu v Hlučíně, ale podstatnou pomoc přinese všem obyvatelům 14 spádových obcí, kteří si v budoucnu budou chtít na úřadě vyřídit třeba cestovní pas, stavební povolení, nebo si vyřídit další své záležitosti.

Projekt je zaměřeným na elektronizaci služeb veřejné správy a jeho cílem je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší...

EU peníze školám01.09.2011

EU peníze školám
 


EU peníze školám
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Název výstupu Autor
Literární výchova pro 3. ročník Marie Konečná
Literární výchova pro 4. ročník Marie Konečná
Občanská výchova pro 7. ročník Gabriela Rychtářová
Občanská výchova pro 7. ročník Radana Návratová


 
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
...

Projekt zateplení a výměny oken15.06.2011

Projekt zateplení a výměny oken na naší ZŠ

Dne 15. 6. 2011 proběhlo u nás ve škole zahájení realizace projektu zateplení a výměny oken na ZŠ Hlučín Hornická, řešeno v rámci operačního programu Životní prostředí. Projekt je spolufinancován EU fondem soudržnosti, státním fondem životního prostředí ČR a městem Hlučín.

Dne 26. 6. 2012 se konalo u nás ve škole slavnostní předání hotového projektu zateplení a výměny oken na ZŠ Hlučín Hornická 7, který byl řešen v rámci operačního programu...

Modernizace výukových učeben a společných prostor01.09.2009

Modernizace výukových učeben a společných prostor naší ZŠ
 


 Náplní projektu bude modernizace výukových prostor a společných prostor při ZŠ Hornická v Hlučíně. Modernizace bude spočívat v pořízení nového počítačového vybavení, informačních a komunikačních technologií, audiovizuální techniky včetně nábytku a stavebních prací, k nákupu šatních skříněk ve společných prostorách školy a v rozšíření zasíťování hlavní budovy ZŠ Hornická. Potřeba modernizovat reaguje na současný vývoj a...