Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - digitální technologie)

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - digitální technologie)

01.06.2022
Pokročilé digitální technologie
 
Na základě rozhodnutí č. MSMT - 2391/2022-15 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost, jsme získali finanční prostředky z finančního zdroje fondu Evropské unie - NEXT Generation EU.

Tyto prostředky nám byly přiděleny na základě Rozhodnutí a usnesení rady kraje č. 45/3194 ze dne 30. 5. 2022 (ÚZ 33087) ve výši 369 000 Kč.

Dotace byla stanovena za účelem nákupu digitálních učebních pomůcek - pokročilých digitálních technologií využitelnýh pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí za podmínek uvedených ve VĚSTNÍKU MŠMT 01/2022.
Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.