Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Informace pro rodiče

 
Informace k přestupu žáka do 6. ročníku

Vážení rodiče,
pokud již nyní máte zájem o přestup Vašeho dítěte od školního roku 2024/2025 k nám do 6. všeobecné třídy, případně do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (RVMP) vyplňte, prosím, potřebné formuláře uvedené v příloze. Vámi podepsané je zašlete nebo přineste osobně do školy.
Přihlášku do RVMP zašlete nejpozději do 23. dubna 2024 a žádost o přestup nejlépe do 31. května 2024.
 
Mgr. Martin Franek, ředitel školy


Výsledky přijímacího řízení do 6. třídy s RVMP

Žádost o přestup žáka
 
Přihláška RVMP

 

Upozornění!!!
 

Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a ochrany majetku je cizím osobám umožněn vstup do budovy pouze o přestávkách.
V neodkladných záležitostech volejte, prosím, tel: (+420) 725 061 411


 

Přehled přestávek
Pořadí přestávky od (hod.) do (hod.)
Po první vyučovací hodině 8:35 8:45
Po druhé vyučovací hodině 9:30 9:40
Po třetí vyučovací hodině 10:25 10:45
Po čtvrté vyučovací hodině 11:30 11:40
Po páté vyučovací hodině 12:25 12:35
Polední předstávka 13:20 13:50
Po osmé vyučovací hodině 14:35 14:40
Po deváté vyučovací hodině 15:25 -


Časový rozvrh
Pořadí hodiny od (hod.) do (hod.)
1. hodina 7:50 8:35
2. hodina 8:45 9:30
3. hodina 9:40 10:25
4. hodina 10:45 11:30
5. hodina 11:40 12:25
6. hodina 12:35 13:20
Polední přestávka 13:20 13:50
8. hodina 13:50 14:35
9. hodina 14:40 15:25