Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

O škole

Výstavbu nové školy v Hlučíně si vynutilo směnné vyučování na tehdejších hlučínských školách. Výstavba probíhala postupně po jednotlivých pavilonech a teprve začátkem školního roku 1967/1968 byla dokončena se všemi šesti pavilony. Až v roce 1972 byly dobudovány spojovací chodby mezi jednotlivými pavilony a škola tak dostala konečnou podobu.

V práci školy zaznamenáváme v průběhu let dva mezníky. V roce 1973 to bylo zavedení celodenního výchovného systému. Tato tehdy experimentální forma prostupovala celou výchovně vzdělávací práci školy. Se svými žáky byli učitelé téměř celý den, od rána mnohdy do pozdních odpoledních hodin. Důraz se kladl na pomoc při přípravě žáků na vyučování a na zájmovou mimoškolní činnost. Školní kronika říká, že v tomto roce pracovalo na škole 41 kroužků, ve kterých bylo zapojeno 656 žáků z celkového počtu 704. Ve školní družině bylo tehdy 7 oddělení. Nejvíce žáků, kteří navštěvovali školu v jednom školním roce, bylo 716 v roce 1977/1978.

Dalším mezníkem v životě školy bylo zavedení výuky ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V roce 1983 byla otevřena jedna 5. třída s 25 žáky. Matematické třídy vnesly do práce školy novou kvalitu. Převážně se zde jedná o práci s talentovanými žáky podle rozšířených osnov v předmětech přírodovědného zaměření. V současné době zahajujeme tuto výuku od 6. ročníku. Zkušenost z posledních let ukazuje na vysokou úspěšnost žáků z matematických tříd v dalším studiu na středních školách.

V roce 2015 ZŠ Hornická v Hlučíně na sídlišti OKD oslavila 50. výročí svého vzniku. V životě školy není 50 let dlouhá doba. V životě člověka je to však několik generací. Nejstarším absolventům je dnes přes padesát let a školu již navštěvují jejich vnuci.

Potkáme-li dnes naše bývalé žáky, s odstupem času se přesvědčujeme, že se nám v minulosti dařilo a doposud daří naplňovat jeden z hlavních cílů školního vzdělávání – podílet se na tom, aby z našich žáků vyrostli slušní a pro praktický život připraveni lidé.

Provoz školní budovy
- Budova školy je otevřena od 6:00 hod.
- Pro žáky od 7:30 hod.
- Dojíždějící žáci se v případě nepříznivého počasí soustřeďují u hlavního vchodu.
- Od 7:30 do 7:50 hod. vykonávají dozor na jednotlivých pavilonech správní zaměstnanci.
- Škola včetně pavilonů se uzamyká v 17:00 hod. 


 
Začátek vyučování, přestávky Odpolední vyučování II. stupeň
l. hodina 7:50 – 8:35 hod. 7. hodina – polední přestávka 13:20 – 13:50 hod.
2. hodina 8:45 – 9:30 hod. 8. hodina 13:50 – 14:35 hod.
3. hodina 9:40 – 10:25 hod. 9. hodina 14:40 – 15:25 hod.
4. hodina 10:45 – 11:30 hod.    
5. hodina 11:40 – 12:25 hod.    
6. hodina 12:35 – 13:20 hod. 6. hodina B 12:45 – 13:30 hod.

B čtvrtek 9. A, BNázev: Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa: Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín
IČ: 75027119
ID datové schránky: bjbmmfb
Zřizovatel: Město Hlučín, okres Opava, Mírové náměstí 23, PSČ 748 01, IČ 300063
Školní logo: Ke stažení zde

Základní školní kontakty

Sekretariát: 595 041 377, 725 061 411
Fax: 595 041 377
E-mail: hlucin@zshornicka.cz

Školní jídelna a družina

Jídelna: tel.: 595 041 044, 725 061 415, e-mail: jidelna.zshornicka@seznam.cz
Družina: tel.: 595 041 052, 725 061 413