Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Modernizace výukových učeben a společných prostor

Modernizace výukových učeben a společných prostor

01.09.2009

Modernizace výukových učeben a společných prostor naší ZŠ
 


 Náplní projektu bude modernizace výukových prostor a společných prostor při ZŠ Hornická v Hlučíně. Modernizace bude spočívat v pořízení nového počítačového vybavení, informačních a komunikačních technologií, audiovizuální techniky včetně nábytku a stavebních prací, k nákupu šatních skříněk ve společných prostorách školy a v rozšíření zasíťování hlavní budovy ZŠ Hornická. Potřeba modernizovat reaguje na současný vývoj a moderní výukové metody, povede ke zkvalitnění výuky, k využívání moderních informačních a komunikačních nástrojů a pomůcek při výuce, k většímu zapojení žáků při výkladu učiva. Vybavení společných prostor šatními skříňkami odráží základní potřeby školy zajistit žákům vhodné zázemí pro převlékání a ukládání osobních věcí. Projektem se docílí aktuální potřeba základní školy jít s dobou, upgradovat vybavení pro výuku a posílit konkurenceschopnost veřejné služby, kterou ZŠ Hornická nabízí.

Na projektu začal realizační tým pracovat na podzim 2009/2010. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko byla podána v lednu 2010. Projekt byl schválen v srpnu 2010. V současné době probíhá zpracování podkladů pro podpis smlouvy a příprava a projektové práce k vyhlášení výběrového řízení.

 V rámci projektu Modernizace výukových učeben a společných prostor na ZŠ Hornická byla realizována jeho první část. Behěm jarních prazdnin byly na druhý a třetí pavilon nainstalovány šatní skříňky. V pondělí 7. 3. 2011 byly žákům předány klíče od těchto skříněk. Realizaci prováděla firma Reduta z Bílovce, která vyhrála výběrové řízení.
 


 


 První část projektu byla dokončena v měsíci květnu, kdy byly po šatních skříňkách ještě nainstalovány 3 interaktivní tabule do kmenových tříd. Druhá část projektu modernizace výukových učeben probíhala během letních prázdnin. Poslední týden školního roku jsme připravili k přestavbě dvě učebny cizích jazyků a dvě učebny výpočetní techniky. Nejdříve se vydrážkovaly v podlahách a ve zdech přívody pro kabeláž, pokladla se nová podlahová krytina, byly vymalovány třídy. Během této rekonstrukce byla rovněž provedena výměna oken. Do čistých prostor pak byl ustaven nový nábytek a nakonec zapojena výpočetní a auodiovizuální technika. Současně probíhalo zasíťování školy. Internet byl přiveden do 4 nových učeben a do kabinetů.

Od 1. září jsme tak díky projektu získali dvě nové učebny cizích jazyků s audiovizuální technikou a dvě počítačové učebny pro výuku informatiky. Na začátku nového školního roku se vyučující seznamují s novou technikou, aby ji co nejdříve mohli plně využívat ve výuce. Celkové náklady na modernizaci učeben a výukových prostor ZŠ Hlučín Hornická jsou naplánovány v rámci projektu uskutečněného přes Regionální operační program Moravskoslezského kraje ve výši 3 217 320,00 Kč. 85 % všech nákladů je hrazeno z fondů Evropské unie, 7,5 % z rozpočtu Hlučína a 7,5 % ze státního rozpočtu.