Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Projekt EMISE

Projekt EMISE

29.09.2016

 
 

2017/2018
 
Návštěva gymnázia

V pondělí jsme navštívili Gymnázium Josefa Kainara. Když jsme do školy vstoupili, nevěděli jsme, kam se máme vydat. Naštěstí nás místní učitelé na místo dovedli.

Původně jsme se měli účastnit přednášky o životním prostředí Hlučínska, ale nakonec se z toho vyklubalo mnohem víc. První hodinu jsme dělali aktivity na procvičení angličtiny: AZ kvíz, „Running Game“ - hra na zapamatování co nejvíce anglického textu a nakonec online hru kahoot.it, která byla zaměřena spíše na chemii. Druhou hodinu jsme se přesunuli do jiné učebny, kde jsme si poslechli slíbenou přednášku. Dozvěděli jsme se, například, co všechno způsobuje pálení umělé hmoty nebo mokrého dřeva. Po přednášce jsme se rozdělili na skupiny a každá z nich odešla do jiné třídy. My jsme nejprve hráli logické hry, pak jsme zkoumali, proč se listy na podzim různě barví a nakonec nemohli uvěřit svým očím, když zdánlivě prázdná kádinka, ve které však byl oxid uhličitý, zhasí svíčku. Dostali jsme nějaké letáčky a pak šli na oběd a domů.

Den se nám líbil, protože jsme se naučili nové věci a prohlédli jsme si, jak to vypadá na gymnáziu.

 
                     
16. 11. 2017
 
Chemické pokusy

V úterý 17. 10. a ve čtvrtek 16. 11. 2017 jsme v rámci našeho projektu uskutečnili několik zajímavých efektních pokusů a pokusy s plasty. Pod dohledem pana učitele Baturného jsme si udělali model sopky z jedlé sody a octu, přeměnili vodu na víno pomocí fenolftaleinu, vytvořili sliz z lepidla, samozápalnou směs z glycerolu a manganistanu, udělali pokus se silonkou a nechali vykrystalizovat skalici modrou a rozpustili polystyren v acetonu. Nejvíce nás zaujala reakce zinku se sírou. Tento pokus byl doprovázen bouřlivou reakcí se světelným efektem a velkým množstvím dýmu.
 
Žáci 9.B
 


2. června 2017
 
Návštěva Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského na AV v Praze

V pátek 2. června 2017 navštívilo 6 žáků třídy 8. B v rámci projektu Emise Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského na AV v Praze. Po příjezdu do hlavního města, studenti 8. a 9. tříd hlučínských základních škol včetně žáků Gymnázia J. Kainara, shlédli zajímavou přednášku na téma: Život nositele Nobelovy ceny J. Heyrovského. Poté byli žáci rozděleni do skupin a za doprovodu pracovníků ústavu fyzikální chemie absolvovali 3 workshopy. V rámci workshopů se naučili sestavovat elektrický obvod za pomoci měděné katody, zinkové anody a citronu jako elektrolytu, dále si vyzkoušeli práci s multimetrem. Dalším tématem byly acidobazické reakce. Zde měli studenti možnost měřit pH pomocí pH metru. Na závěr se seznámili s organickou chemií a měli možnost si sestavit jednoduché molekulární modely organických látek. Po krátké přestávce na oběd, jsme se společně přesunuli do posluchárny, kde nám výzkumní pracovníci přednášeli o své práci a o světle. Pobyt ve fyzikálním ústavu jsme zakončili poslechem vyčerpávající prezentace o nanomateriálech a nanotechnologiích. Celý „Den (s) vědcem“ umožnil nám žákům přiblížit práci vědeckých výzkumníků a také si vyzkoušet v praxi jednoduché chemicko-fyzikální úkoly.

 leden 2017
 
Soutěž GYMKOM - celostátní kolo

V lednu 2017 se dva tříčlenné týmy naší školy zúčastnily základního kola soutěže GYMKOM, které se konalo na Gymnáziu Josefa Kainara v Opavě. Naši žáci se umístili na prvním a druhém místě a tím se probojovali do celostátního kola. To se uskutečnilo 25. dubna na Slezském gymnáziu v Opavě. Stejně jako v kole základním, soutěžili žáci i zde v pěti různých odvětvích. V biologii, která se skládala z části poznávací a testové, dále v chemii, kde si v laboratoři žáci při rozpoznávání dvou neznámých látek“ pohráli s ohněm“ a vyplnili křížovku, v matematice si zase lámali hlavy nad slovními úlohami a ještě také nad logickou hrou zvanou Auto blok. Zeměpis se točil hlavně okolo rozšifrování schovaných názvů měst a také jejich seřazení podle polohy, od východu na západ a následně od severu na jih. Ve fyzice si žáci v praxi zkusili, jak se měří měrná tepelná kapacita za použití kalorimetru. Odměnou za soutěžení byl pro všechny oběd ve školní jídelně. Poté byly vyhlášeny výsledky. Tým tvořený Ondřejem Rotterem, Tomášem Grohem a Janou Kulichovou skončil na čtvrtém místě a tým ve složení Veronika Trčková, Tomáš Kalvar a Marie Tkačíková se umístil sedmý.

   


31. 3. 2016
 
Den nanotechnologií

V pátek 31. března se osm deváťáků ze ZŠ Hornické společně se studenty Gymnázia Josefa Kainara, žáky ZŠ Rovniny a ZŠ dr. Miroslava Tyrše vydalo na Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava na Den nanotechnologií. Po příjezdu absolvovali celkem 3 přednášky právě na téma nanotechnologií, kde se jim lidé z praxe snažili představit, co to vůbec je a jak jsou důležité jak v chemii, tak ve fyzice. Poté byli žáci rozděleni do skupin a šli se podívat do jednotlivých laboratoří, kde se téměř ve všech používali různé přístroje, většinou na rozeznávání jednotlivých látek například nějaké horniny, právě za použití nanotechnologií. I přesto, že tato akce byla určená spíše pro studenty středních škol, kteří uvažují o bližším studiu nanotechnologií, zaměstnanci VŠB-TUO se snažili vše vysvětlit tak, aby to pochopili i žáci základní školy, kteří o tomto oboru nemají zatím žádný přehled. To se jim v rámci možností povedlo a žáci odjížděli zase o něco chytřejší.

 
       
6. 12. 2016
 
Soutěž GYMKOM

Soutěž GYMKOM se konala 6. 12. od rána do 12:30 na Gymnáziu Josefa Kainara. Byla pro tříčlenné týmy. V týmu naší školy, který se umístil na 1. místě, soutěžili Jana Kulichová, Tomáš Groh a Ondřej Rotter a v týmu, který na 2. místě Tomáš Kalvar, Marie Tkačíková a Veronika Trčková.

"Když jsme dorazili na gymnázium, pořadatelé nás zavedli do třídy, kde jsme měli vypracovat jednu z disciplín soutěže. Po vyplnění jsme byli zavedeni jinam a takhle se to opakovalo." - prozradila Veronika. Soutěž měla pět disciplín chemii, matematiku, biologii, zeměpis a fyziku. "Nejtěžší pro mě asi byla biologie a fyzika. Naopak matematika, zeměpis a chemie se dali zvládnout levou zadní. Díky Ondry a Tomáše, kteří se mnou byli v týmu, se však všechno zdálo vcelku snadné až zábavné. Myslím si, že nám k výhře dopomohlo hlavně to, že jsme to nebrali moc vážně a dokázali jsme se při řešení úkolů i pobavit." - vylíčila Jana. Jelikož se naše týmy umístili na 1. a 2. místě, oba dva postupují do okresního kola do Opavy.
 
Veronika Trčková – 9.B
 
 24. 11. 2016
 
Seminář „Aby Hlučínsko dýchalo čistý vzduch“

Ve čtvrtek 24. listopadu se 10 žáků našeho kroužku EMISE zúčastnilo semináře na téma „Aby Hlučínsko dýchalo čistý vzduch“.

V úvodu proběhla prezentace projektu EMISE, kde jsme se dozvěděli, které znečišťující látky se uvolňují do ovzduší při nesprávném topení, a byli jsme seznámeni s tím, jak lépe topit tzv. DESATEREM SPRÁVNÉHO TOPIČE.

Poté následovaly aktivity z chemie, biologie. V chemických laboratořích jsme si mohli vyzkoušet zajímavé pokusy a v biologii přístroje sloužící k měření objemu plic.

Součástí semináře byla také konverzace v Anglickém jazyce na téma životní prostředí a přírodní katastrofy. A nakonec jsme si také mohli vyzkoušet hry se zaměřením na logické myšlení.

Je skvělé, že se můžeme tohoto projektu účastnit, obzvláště když žijeme v Moravskoslezském kraji, který má oproti ostatním krajům v ČR více znečištěné ovzduší.

Seminář se nám velice líbil a nabyli jsme spoustu zajímavých a poučných informací. Doufáme, že se budeme moci zúčastnit dalších takových akcí.
 
Hynek Baturný, Dominik Schoffer – 8.B
 

 
Spot projektu Emise


 
EMISE - reportáž televize POLAR


 
EMISE - články
29. 9. 2016
 
Projekt EMISE

Dne 29. 9. 2016 se 5 žáků našeho kroužku EMISE zúčastnilo krajské konference mladých aneb Envofórum pro um i naši budoucnost konané pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka. Fórum se konalo v kulturním domě Na Rybníčku v Opavě od 09:30 do 16:00. Dopoledne byl blok přednášek věnovaný ochraně a kvalitě ovzduší a po obědové pauze druhý blok věnovaný dopravě. Během pauzy jsme si mohli prohlídnout vůz na měření imisních koncentrací, auto na plyn a elektromobil. Nakonec následovala soutěž pod záštitou hejtmana s projektem Emise prostřednictvím chytrých telefonů o věcné ceny. Nejvíce nás zaujala show Smokemana na téma ne/ekologické topení.