Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Výjezd do Řecka (květen 2022, Erasmus+)

Výjezd do Řecka (květen 2022, Erasmus+)

19.05.2022

 
logo Erasmus+

Erasmus+
Zpráva z výjezdu do Řecka – květen 2022


V rámci mezinárodního projektu programu Erasmus+ navštívili vybraní žáci 8. ročníku spolu se dvěma vyučujícími partnerskou školu v Řecku. Cílem projektu je změnit postoje žáků v oblasti udržitelného rozvoje, nabýt zkušenosti, zlepšit jazykové a komunikační dovednosti žáků a samozřejmě poznat kulturu našich partnerů a také naučit se vzájemně spolupracovat.

S partnery již žáci spolupracují pomocí aktivity eTwinning od začátku školního roku v projektu Young Agents 0017 for a better world.

Naše mobilita v rámci projektu Positive atttitude to sustainability nás zavedla do oblasti hlavního města Řecka – Atén, kde jsme prožili s našimi partnery 4 dny.

První den ráno nás čekalo setkání s našimi partnery pod Acropolis Rock. Jelikož po celou dobu mobility žáci spolupracovali v mezinárodních týmech, museli se nejprve vzájemně poznat a také zjistit, kdo je jeho týmovým partnerem. Žáci pracovali v pěti týmech: červený tým – Life team, žlutý tým – Energy team, modrý tým – Water team, bílý tým – Air team a zelený tým – Land team. Po předání dárků nás čekala úžasná prohlídka muzea Acropolis, kde jsme mohli obdivovat fascinující artefakty (sochy, amfory atd.) na několika podlažích. Skvěle nás provázela průvodkyně, která nám anglicky vše s nadšením vyprávěla a ochotně odpovídala na naše dotazy. Žáci v týmech vyplňovali pracovní listy, které se týkaly vybraných památek. Po obsáhlé prohlídce muzea jsme se vydali za intenzivních paprsků slunce na samotný pahorek. Na vlastní oči jsme si prohlédli Dionýsovo divadlo a na samotném úpatí nás doslova uchvátil chrám Parthenón, zasvěcený bohyni Athéně. Společně s našimi partnery jsme poobědvali v místní taverně, kde již žáci úplně ztratili ostych a začali spolu spontánně komunikovat. Pozdní odpoledne a večer jsme strávili opět v centru, ochutnali jsme tradiční řecká jídla za úchvatného pohledu na noční Acropolis.

Druhý den jsme se vydali na aténské pobřeží, kde nás čekal zajímavý program na jedno z témat udržitelného rozvoje, cíl č. 14 – Život ve vodě. Po přednášce o úklidu pláží a jejich znečištění se žáci v týmech ujali úklidu, přičemž do tabletů evidovali druh a množství sesbíraného odpadu, který nakonec zvážili. Poté žáci prováděli analýzu vody moře, zjišťovali teplotu moře, viditelnost, kyselost apod. Výsledky zaznamenávali do svých pracovních listů a vzájemně zhodnotili to, co se dozvěděli a zjistili. Po společné procházce přístavem, prohlídce jachet a vydatném obědu nás čekalo příjemné koupání v moři.

Další den jsme navštívili naše partnery v jejich škole, která nás uchvátila svými rozlehlými pozemky. Naše žáky provedli jejich týmoví partneři, měli jsme možnost nahlédnout do běžných tříd, knihovny, prohlédnout si pozemky a nechyběl ani bufet. Hlavním tématem dne byla kultura našich zemí. Naši žáci se zde v mnohém překonali a nabyli nové zkušenosti, neboť s mikrofonem v ruce prezentovali v ohromném školním amfiteátru svým partnerům vše, co si doma a ve škole pečlivě připravili. Hovořili o důležitých momentech dějin naší země, tradicích, osobnostech, geografii a zajímavých místech aj. Dokonce došlo na praktickou ukázku českého šmigrustu. Představili jsme naše město Hlučín a také popsali naši školu, jídelnu a běžný školní den. Svým týmovým partnerům žáci pomohli s kvízem, který si doma pro ně připravili. Na druhou stranu jsme se i my dozvěděli o historii místa, kde se nachází škola partnerů, poslechli jsme si zajímavosti o řeckých tancích, které jsme se také za klasických řeckých melodií snažili naučit. Společně strávený den jsme ukončili hrou, kterou jsme otestovali naše znalosti získané při prohlídce Akropole. Pozdní odpoledne jsme věnovali prohlídce Zappeionu, Panathénského stadionu a botanické zahrady. Nezapomenutelným zážitkem naší procházky se pro všechny stal výšlap na horu Lycabettus při západu slunce. Večerní výhled na zářící Atény, které nám doslova ležely na dlani, se bezpochyby každému vryl do paměti.

Následující den jsme také strávili ve škole našich partnerů, přičemž program byl zaměřen na udržitelnost. Ve velké školní knihovně se žáci v týmech zamýšleli a rozhodovali, který odpad je recyklovatelný, a společně diskutovali, jak mohou jejich školy šetřit např. vodou, energií apod. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi lineární a cirkulární ekonomikou a každý žák se aktivně zapojil do recyklace, neboť si ze svého starého trička vyrobil tašku. Další část dne jsme strávili venku, žáci zkultivovali záhony a vysadili hlávkový salát, poté zvelebili okrasné záhony a zasadili bylinky, u kterých umístili jejich názvy v angličtině, řečtině a češtině. Poslední aktivitou a také nejočekávanější byla únikovka s QR kódy v přilehlém lesíku školy. V týmech žáci hledali kódy a plnili deset úkolů na téma 17 cílů udržitelného rozvoje. Řešením jim byly hodnoty, které žáci nabyli díky našemu projektu v rámci programu Erasmus+, např. spolupráce, empatie, komunikační schopnosti, přátelství apod. Po vyhlášení vítězů jsme s partnery poobědvali v blízké taverně. Všechno jednou končí, a tak i nás čekalo emotivní loučení plné objímaní. Nemusíme smutnit, protože naše partnery ještě potkáme v online prostředí našeho eTwinningovém projektu.

Poslední dopoledne před odletem domů jsme s nostalgií procházeli malebnými uličkami Atén, vychutnávali poslední pohledy na Akropoli a dokupovali suvenýry. Řecká pohostinnost, živelnost a bezprostřední radost ze života nás nabila pozitivní energií.

Pokud vás zajímá, jak žáci vnímali svůj pobyt v Řecku, jejich dojmy a zážitky z jednotlivých dnů najdete na následujícím odkaze:

 
Padlet Erasmus+


V brzké době zveřejníme video, které zmapuje naši mobilitu z pohledu žáků.

Věříme, že uskutečněná mobilita pomohla žákům nejen zvýšit informovanost v oblasti udržitelného rozvoje a podpořit jejich aktivní postoj v této oblasti, ale také si uvědomit důležitost celoživotního vzdělávání, spolupráce a lidské hodnoty – přátelství a empatie.
 

Zde je video o naší aktivitě Beach clean up v programu Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=vodEtu0fCtk

 
Mgr. Jana Losíková